Formularz kontaktowy
Wydawca
Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
NIP 527-020-01-77
Kapitał zakładowy 700.000,00 zł
Numer KRS: 0000035930
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zespół
Katarzyna Różycka
Redaktor Prowadząca
Iwona Fijewska
General Marketing Manager
Szymon Narożniak
Wydawca
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo