Jean-Paul Höppner
Jean-Paul Höppner
Pracuje od 1990 roku w prywatnej praktyce. W latach 1988-1995 wykładał jako asystent anatomię eksperymentalną na uniwersytecie w Brukseli (VUB). Od 1993 roku jest współorganizatorem kursów „Anatomie am Präparat” w Heidelbergu. W latach 1994-2000 był wykładowcą anatomii, embriologii i instruktorem zajęć praktycznych w College Sutherland. Od 2002 roku prowadzi seminaria podyplomowe z zakresu embriologii i anatomii w praktyce osteopatycznej.
Artykuły autora
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo