Magga Corts
Magga Corts
Po studiach w zakresie sportu i kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny sportowej i terapii w sporcie, przez wiele lat pracowała ze sportowcami. Po ukończeniu ACON-COLLEG i 5-letnim szkoleniu z osteopatii uzyskała dyplom akredytowany przez BAO, a od 1999 roku prowadzi własną praktykę osteopatii i medycyny komplementarnej. Ponadto jest wykładowcą koncepcji leczenia osteopatycznego, łańcuchów mięśniowo-powięziowych i terapii powięziowej oraz menedżerem college’u ACON i autorką specjalistycznych książek diagnostycznych dotyczących osteopatii ogólnej, osteopatii sportowej i anatomii dla osteopatów.
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo