prof. Georg Matziolis
prof. Georg Matziolis
Ukończył studia medyczne w Akwizgranie. W latach 2001–2012 pracował jako asystent w Klinice Ortopedii Charité – Universitätsmedizin w Berlinie. W 2006 roku uzyskał tytuł starszego specjalisty w dziedzinie ortopedii. W 2007 roku uzyskał habilitację i prawo do prowadzenia wykładów z ortopedii, a w 2012 roku został profesorem nadzwyczajnym Charité – Universitätsmedizin w Berlinie. Od 2012 roku kieruje Katedrą Ortopedii w Klinice Uniwersyteckiej w Jenie w ramach kampusu Eisenberg.
UK Logo