dr Eric Röhner
dr Eric Röhner
Ukończył studia medyczne na Charité – Universitätsmedizin w Berlinie. W latach 2009–2013 pracował jako asystent naukowy w Klinice Ortopedycznej Charité. Od 2013 roku jest asystentem naukowym w Katedrze Ortopedii w Klinice Uniwersyteckiej w Jenie (kampus Eisenberg), a od 2016 roku pełni funkcję ordynatora. W 2015 roku uzyskał tytuł specjalisty ortopedii i chirurgii urazowej. W 2016 roku uzyskał habilitację i prawo do prowadzenia wykładów z zakresu ortopedii i chirurgii urazowej.
UK Logo