Michaela Liedler
Michaela Liedler
Pracuje jako fizjoterapeutka i osteopatka w Wiedniu. Od 2017 roku naucza koncepcji Liedler, którą opracowała jako wykładowca w Wiedeńskiej Szkole Osteopatii. Ponadto prowadzi wykłady w ramach cyklu kursów "Women’s Health" w Instytucie Zdrowia Molinariego, zajmując się tematyką blizn i pooperacyjnych zrostów otrzewnowych. Jest także autorką niedawno wydanej książki "Peritoneal Adhäsionen – leczenie powięzi w oparciu o koncepcję Liedler".
UK Logo