Dr Michael Betz
Dr Michael Betz
Specjalista ortopedii i traumatologii układu mięśniowo-szkieletowego. Kształcenie kliniczne realizował w Szpitalu Uniwersyteckim Balgrist w Zurychu (pod okiem prof. Ch. Gerbera) oraz w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie (uczeń prof. P. Hoffmeyera). Od grudnia 2015 roku pracuje wyłącznie jako chirurg kręgosłupa w ośrodku kręgosłupa Szpitala Uniwersyteckiego Balgrist w Zurychu (wraz z prof. M. Farshadem). Zajmuje się chirurgią zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chirurgią rewizyjną i deformacjami układu osiowego szkieletowego wymagającymi leczenia inwazyjnego. W październiku 2018 roku uzyskał Venia Legendi (prawo do prowadzenia wykładów) z zakresu ortopedii (na Uniwersytecie w Zurychu), a od listopada 2018 roku jest starszym lekarzem chirurgii kręgosłupa.
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo