Ralf Roth
Ralf Roth
Asystent naukowy na Wydziale Sportu, Ćwiczeń i Zdrowia Uniwersytetu w Bazylei. W swoich projektach badawczych zajmuje się przede wszystkim mechanizmami działania ćwiczeń siłowych w profilaktyce i terapii urazów narządu ruchu. Swoje doświadczenie praktyczne czerpie z wieloletniej działalności terapeuty sportowego w rehabilitacji ortopedycznej. Ponadto pracuje jako konsultant ds. szkolenia w zakresie interwencji fizjoterapeutycznych u dzieci i seniorów.
UK Logo