Savita Ravindra
jest ordynatorem Oddziału Fizjoterapii oraz dyrektor operacyjną Ośrodka Rehabilitacji przy M.S. Ramaiah Health Institutions (Bangalore, Indie). Pełni również funkcję koordynatorki międzynarodowego programu studiów fizjoterapii klinicznej, realizowanego we współpracy między jej macierzystą placówką a Uniwersytetem Coventry. Jej zainteresowania badawcze obejmują promocję zdrowia i opiekę geriatryczną.
UK Logo