Trening oporowy z ograniczeniem przepływu krwi jest skuteczny w leczeniu bocznej tendinopatii łokcia: randomizowane, kontrolowane badanie pozorowane

Trening oporowy jest często zalecany jako leczenie tendinopatii bocznej łokcia (LET). Badania wykazały, że korzyści wynikające z treningu oporowego dla LET są minimalne, ale nie było badań nad treningiem oporowym o niskim obciążeniu z ograniczeniem przepływu krwi (BFR).
Article Image

W tym badaniu analizowano wpływ treningu BFR na LET w porównaniu z interwencją pozorowaną.

46 pacjentów z LET zostało losowo przydzielonych do grupy leczonej BFR lub grupy leczonej pozornie BFR. Grupa BFR wykonywała ćwiczenia z ciśnieniem 40-50% całkowitej okluzji tętnicy, natomiast grupa pozorowana wykonywała te same ćwiczenia z ciśnieniem tylko 20%.

Każdy pacjent wykonywał nadzorowane ćwiczenia z BFR lub pozorowane BFR dwa razy w tygodniu przez 6 tygodni. Otrzymali również domowy program ćwiczeń.

Ćwiczenia polegały na zgięciu łokcia, wyprostowaniu łokcia, zgięciu nadgarstka, wyprostowaniu nadgarstka, supinacji nadgarstka i pronacji nadgarstka, z użyciem hantli, maksymalnie jedno powtórzenie. Każda grupa wykonywała rozciąganie po ćwiczeniach oporowych.

Po dwóch tygodniach, dla obu grup, jeśli pacjenci nie zgłaszali bólu w trakcie lub po ćwiczeniach, dodawano kolejne ćwiczenia: pompki przyścienne, rozciąganie-skręcanie nadgarstka z użyciem gumowego drążka, chwytanie dłoni z użyciem miękkiej piłki oraz ćwiczenia wioślarskie na stojąco.

Pierwotnymi wskaźnikami oceny były: intensywność bólu, ocena łokcia tenisisty przez pacjenta (PRTEE), chwyt bez bólu, siłę, oraz globalną ocenę zmian. Zmienne te były mierzone na poziomie podstawowym, po sześciu tygodniach i po 12 tygodniach.

Badanie to wykazało, że BFR był lepszy od pozorowanego BFR dla LET w odniesieniu do każdego z głównych wyników, w tym bólu, funkcji i powrotu do zdrowia. Klinicyści powinni rozważyć zastosowanie BFR u odpowiednich pacjentów z LET.

Karanasios S, Korakakis V, Moutzouri M, Xergia SA, Tsepis E, Gioftos G (2022) Low-Load Resistance Training With Blood Flow Restriction Is Effective for Managing Lateral Elbow Tendinopathy: A Randomized, Sham-Controlled Trial. J Orthop Sports Phys Ther, 52 (12), 803-825

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl