Charakterystyka kinematyczna i kinetyczna chodu u osób z bólem rzepki: przegląd systematyczny i metaanaliza

Uważa się, że ból rzepki (Patellofemoral Pain - PFP) jest schorzeniem wieloczynnikowym, które wymaga wielomodalnego podejścia do leczenia.
Article Image

Autorzy tego badania starali się dokonać przeglądu dowodów dotyczących zmiennych biomechanicznych podczas chodzenia i biegania u osób z PFP (lub tych, u których się ona rozwija) w porównaniu z bezbólowymi osobami grup kontrolnych.

W praktyce klinicznej kuszące może być założenie, że łatwo obserwowalne czynniki prowadzą do bólu, np. założenie, że biegacz z PFP ma objawy, ponieważ podczas biegu często przywodzi biodro. Obraz z badań jest znacznie mniej jednoznaczny! Bez wysokiej jakości danych prospektywnych nie możemy sugerować przyczyny, a ten przegląd sugeruje, że szczytowe przywodzenie bioder nie jest znacząco wyższe u osób z PFP. Istnieje również prawdopodobieństwo znacznej indywidualnej zmienności i różnic biomechanicznych pomiędzy mężczyznami i kobietami. Jak więc wygląda sytuacja w przypadku leczenia pacjentów z PFP w klinice? Rozsądne wydaje się rozważenie biomechaniki chodu i biegu pod kątem tego, czy mogą one wpływać na obciążenie wrażliwych tkanek, ale nie demonizowanie ich czy etykietowanie jako „wadliwych”. Te wzorce ruchowe są powszechne u osób bez bólu.

Trening ruchowy pozostaje realną opcją dla osób z PFP, musimy tylko pamiętać o jego ograniczeniach i uznać, że biomechanika jest tylko jednym z elementów złożonej układanki bólu.

Bazett- Jones D, Neal B, Legg C, Hart H, Collins N, Barton C (2022) Kinematic and Kinetic Gait Chracteristics in People with Patellofemoral Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med.

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl