Kinematyka i wzorce aktywacji mięśni przykręgosłupowych podczas chodzenia różnią się między pacjentami ze zwężeniem kręgosłupa lędźwiowego i grupą kontrolną

Zwężenie kanału kręgowego w wyniku procesów zwyrodnieniowych może prowadzić do objawowej stenozy kręgosłupa lędźwiowego (sLSS, symptomatic lumbar spinal stenosis) i upośledzenia chodu pacjentów. Odnotowano zmiany w kinematyce stawów kończyn dolnych i kątach zgięcia kręgosłupa, jednak mniej wiadomo na temat wzorców aktywacji mięśni przykręgosłupowych i mięśni pośladkowych u pacjentów z sLSS w porównaniu z osobami zdrowymi.
Article Image

Badanie to ujawniło, że oprócz znanych różnic we wzorcach chodu, pacjenci aktywują mięśnie pośladkowe i przykręgosłupowe inaczej niż zdrowi kontrolni. Przedstawione zbiorcze wyniki odchyleń chodu i EMG (mGPS i EMG-Profile Score) mogą stanowić dodatkowe parametry opisujące stan funkcjonalny pacjentów z sLSS, który można ocenić w praktyce klinicznej za pomocą czujników do noszenia na ciele. Większe badania grupowe na pacjentach z różnym stopniem stenozy i zaniku tkanki tłuszczowej z dodatkową oceną wyrównania tułowia i ruchu są niezbędne, aby lepiej zrozumieć proces chorobowy i potencjalnie poprawić planowanie leczenia (takie jak czas operacji, dodatkowy trening mięśni przykręgosłupowych).

Corina Nüesch, Filippo Mandelli, Philip Przybilla, Stefan Scharen, Annegret Mündermann, Cordula Netzer, Kinematics and paraspinal muscle activation patterns during walking differ between patients with lumbar spinal stenosis and controls, Gait & Posture vol.99, 44-50 (1/2023)

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl