Modulacja aktywności neuronalnej i regeneracja funkcji motorycznych w procesie rehabilitacji poudarowej z wykorzystaniem egzoszkieletu

Interfejs pozwalający na bezpośrednią komunikację między mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym (brain-machine interface - BMI) oparty na danych EEG może potencjalnie promować plastyczność kory mózgowej po udarze, co jak wykazano, poprawia wyniki regeneracji funkcji motorycznych. Celem niniejszego badania była ocena skuteczności techniki neurorehabilitacyjnej z zastosowaniem egzoszkieletu wzmocnionego systemem BMI w regeneracji funkcji motorycznych oraz poprawie jakości ruchu kończyn górnych pacjentów po udarze.
Article Image

Osłabienie funkcji motorycznych kończyn górnych występuje u 77% osób z udarem w fazie ostrej i u 55-75% osób z udarem w fazie przewlekłej i znacząco wpływa na jakość ich życia. Odzyskanie ruchu ręki jest istotnym elementem zachowania niezależności w życiu codziennym i dlatego jest głównym celem programów rehabilitacyjnych.

Większość istniejących BMI wykorzystuje modulacje mocy sygnału w paśmie mu lub beta, podczas gdy BMI przedstawione w tym badaniu wykorzystywało MRCP do wykrywania intencji ruchowych, co było dodatkowo potwierdzane przez aktywność EMG. Ponieważ te konfiguracje BMI występują w różnych pasmach częstotliwości (odpowiednio wyższe i niższe częstotliwości) i różnią się dziedziną, w której są obliczane (odpowiednio częstotliwość i domena czasu), nie jest możliwe ich bezpośrednie porównanie, ponieważ określają zupełnie inne cechy fizjologiczne. Wreszcie, uznawanie MRCP jako markera neurofizjologicznego dla poprawy klinicznej musi być traktowane z ostrożnością. Niemniej jednak niniejsze badanie znalazło przekonujące dowody na skuteczność kliniczną rehabilitacji poudarowej wspomaganej robotem z BMI.

Nikunj A. Bhagat, Nuray Yozbatiran, Jennifer L. Sullivan, Ruta Paranjape, Colin Losey, Zachary Hernandez, Zafer Keser, Robert Grossman, Gerard E. Francisco, Marcia K. O’Malley, Jose L. Contreras-Vidal, Neural activity modulations and motor recovery following brain-exoskeleton interface mediated stroke rehabilitation, NeuroImage: Clinical vol. 28 (2020) 102502

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl