Aktualizacja wytycznych dotyczących ćwiczeń fizycznych w kontroli ciśnienia tętniczego: nowe spojrzenie

Statyczne ćwiczenia izometryczne, takie jak przysiady przy ścianie czy planki, są najskuteczniejsze w obniżaniu ciśnienia krwi. Tak wynika z analizy zbiorczych danych dostępnych dowodów z badań klinicznych, która została opublikowana 26 lipca 2023 online w British Journal of Sports Medycyna.
Article Image

Metaanalizę przeprowadził zespół naukowców pod kierownictwem Jamiego Edwardsa, doktora i wykładowcy na Wydziale Psychologii i Nauk o Życiu na Uniwersytecie Canterbury Christ Church.Oto najważniejsze wnioski.

Różne formy ćwiczeń a ciśnienie krwi

Badacze odkryli, że także ćwiczenia aerobowe (kardio), dynamiczne ćwiczenia oporowe (takie jak przysiady, pompki i ćwiczenia z ciężarami) oraz treningi interwałowe o wysokiej intensywności (HIIT) są skuteczne w obniżaniu ciśnienia krwi. Zwrócili uwagę, że może być odpowiedni moment na przegląd obecnych wytycznych dotyczących ćwiczeń w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wskazali również, że badania dowodzą, iż ćwiczenia ogólnie są związane ze znaczącym obniżeniem ciśnienia krwi u ludzi. W przeszłości głównie zalecano ćwiczenia aerobowe, takie jak chodzenie, bieganie i jazda na rowerze.

Aktualizacja wytycznych

Jednak zalecenia te opierają się głównie na starszych danych, które nie uwzględniają nowszych form ćwiczeń, takich jak HIIT i ćwiczenia izometryczne. To sugeruje, że obecne zalecenia mogą być już nieaktualne. W celu zbadania, czy informacje na temat najlepszej formy ćwiczeń do kontroli ciśnienia krwi mogą wymagać aktualizacji, badacze przeszukali bazy danych badań w poszukiwaniu badań klinicznych, które obejmowały efekty interwencji treningowych trwających dwa tygodnie lub dłużej na spoczynkowe ciśnienie krwi.

Badania i wyniki

Intensywne przeglądanie literatury naukowej zaowocowało wyborem 270 randomizowanych badań kontrolowanych, opublikowanych od 1990 roku do lutego 2023 roku, do końcowej analizy. Łączna próba danych wynosiła 15 827 uczestników. Analiza skumulowanych danych wykazała znaczące obniżenie spoczynkowego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego po wszystkich kategoriach ćwiczeń, ale największy spadek obu tych wartości ciśnienia zaobserwowano po treningu izometrycznym.

Redukcje ciśnienia krwi po treningu aerobowym wynosiły 4,49/2,53 mmHg; 4,55/3,04 mm Hg po treningu oporowym; 6,04/2,54 mmHg po treningu kombinowanym; 4,08/2,50 mmHg po HIIT; i 8,24/4 mmHg po treningu izometrycznym. Kolejność skuteczności w obniżaniu ciśnienia skurczowego była następująca: trening izometryczny (98%), trening kombinowany (76%), trening oporowy (46%), trening aerobowy (40,5%) i HIIT (39%).

Badacze zwracają uwagę, że różnice w typach uczestników włączonych do badań klinicznych oraz różnice w procesach statystycznych i metodologicznych oraz interwencjach ćwiczeniowych mogły wpłynąć na wyniki, dlatego należy je interpretować z uwzględnieniem tych ograniczeń. Jednak Edwards i jego współpracownicy konkludują: "Ogólnie rzecz biorąc, trening izometryczny jest najskuteczniejszym trybem w obniżaniu zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego". Dodają: "Te wyniki dostarczają kompleksowy, oparty na danych ramowy model do wsparcia opracowania nowych zaleceń dotyczących wytycznych ćwiczeń dla prewencji i leczenia nadciśnienia tętniczego".

Najważniejsze wnioski - podsumowanie

  • Rola treningu fizycznego jako skutecznej niefarmakologicznej interwencji przeciwnadciśnieniowej jest ogólnie dobrze ugruntowana.
  • Tradycyjny trening aerobowy pozostaje przede wszystkim zalecanym podejściem do ćwiczeń w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
  • Aktualne wytyczne dotyczące ćwiczeń kontrolujących ciśnienie krwi są w dużej mierze oparte na starszych danych, co wymaga zaktualizowanej analizy z włączeniem bardziej nowatorskich trybów ćwiczeń, w tym treningu interwałowego o wysokiej intensywności i treningu izometrycznego.
  • Ten zakrojony na szeroką skalę przegląd systematyczny i metaanaliza sieciowa 270 randomizowanych badań kontrolowanych demonstruje optymalne praktyki zalecania ćwiczeń w leczeniu spoczynkowego ciśnienia krwi.
  • Aerobowy trening fizyczny, dynamiczny trening oporowy, trening łączony, trening interwałowy o wysokiej intensywności i izometryczny trening fizyczny są znacząco skuteczne w obniżaniu spoczynkowego skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Ogólnie rzecz biorąc, izometryczny trening fizyczny jest najskuteczniejszym sposobem obniżania zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi.
  • Odkrycia te zapewniają obszerne, oparte na danych ramy wspierające rozwój nowych zaleceń dotyczących ćwiczeń fizycznych w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Żródło: https://bjsm.bmj.com/content/early/2023/07/02/bjsports-2022-106503

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl