Zmiany w cyklu menstruacyjnym a ryzyko chorób serca

Główną przyczyną śmierci wśród kobiet jest choroba sercowo-naczyniowa, a jej ryzyko rośnie znacząco po menopauzie. Naukowcy sprawdzają, jakie czynniki mogą przyczyniać się do zachorowania.
Article Image

W periodyku „Menopause” opublikowano właśnie badanie, w którym przeanalizowano dane ponad 400 kobiet, które na początku badania miały od 45 do 52 lat. Po przejściu przez nie menopauzy oszacowano u nich ryzyko choroby sercowo-naczyniowej poprzez zmierzenie sztywności i grubości tętnic.

Na podstawie informacji o cyklach menstruacyjnych uczestniczki podzielono na trzy grupy:

  • 62% miało cykle stabilne, których długość przed menopauzą się nie zmieniła,
  •  u 16% doszło do wydłużenia długości cyklu na pięć lat przed menopauzą (wczesne wydłużenie),
  • a u 22% takie wydłużenie zaobserwowano na dwa lata przed menopauzą (późne wydłużenie).

Okazało się, że najmniejsze ryzyko choroby sercowo-naczyniowej występowało wśród kobiet, u których doszło do późnego wydłużenia cyklu – w tej grupie pomiary tętnic wypadły najkorzystniej. Natomiast największe ryzyko stwierdzono w grupie z wczesnym wydłużeniem cyklu. Według autorów badania odkrycie to pokazuje, że konieczne jest bardziej zindywidualizowane podejście do pacjentek w wieku okołomenopauzalnym.

Przy pomocy określenia „trajektorii cyklu” przed menopauzą można trafniej określić ryzyko choroby sercowo-naczyniowej u danej pacjentki, a dzięki temu – lepiej dopasować działania profilaktyczne do jej potrzeb.

Naukowcy przypuszczają, że trajektoria cyklu odzwierciedla poziom hormonów, które wpływają na zdrowie układu krążenia. Planują zbadać tę hipotezę w przyszłych badaniach.

Bibliografia
Udostępnij
Więcej z tagiem
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo