Zaburzenia snu u dzieci a zachowania agresywne

Zgodnie z obecnymi zaleceniami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5–12 lat) powinny spać przez 9–11 godzin na dobę. Około 15% dzieci chrapie w nocy, natomiast u 1–4% występuje zespół bezdechu sennego. O ile u dorosłych cierpiących z powodu bezdechu sennego obserwuje się ciągłe zmęczenie, dzieci z tą przypadłością mogą przejawiać zachowania agresywne.
Article Image

Najczęstszą przyczyną bezdechu u dzieci jest przerost migdałków. Preferowaną metodą leczenia jest ich usunięcie. Przeprowadzone badania wykazały, że tonsillektomia poprawia sen dzieci i jakość ich życia, natomiast nie przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie zachowań agresywnych, szczególnie u dzieci, u których występowały one już od jakiegoś czasu. Nie oznacza to jednak, że usunięcie problemu bezdechu sennego nie wpływa korzystnie na zachowanie dzieci. Taka zależność jest obserwowana, jednak wiąże się ją także z innymi czynnikami. Po operacji wzrasta uwaga i skupienie dzieci. Usunięcie bezdechu powoduje również obniżenie poziomu stresu w rodzinie. Pośrednio może przekładać się to na poprawę zachowania u dzieci.

Autorzy dochodzą do wniosku, że być może nie powinno się zbyt długo zwlekać z leczeniem operacyjnym dzieci. Prawdopodobnie dzięki wcześniejszej interwencji możliwe będzie usunięcie niektórych następstw, pojawiających się w przypadku, gdy patologia utrzymuje się przez dłuższy czas. Zdaniem naukowców jest to obszar wymagający dalszych pogłębionych badań.

Bibliografia
  • European Journal of Sport Science 2021, Mar 14; doi: 10.1080/17461391.2021.1892830
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo