Targi SALMED

W dniach 23-25 marca br. serce medycyny będzie biło w Poznaniu, gdzie odbędą się Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED.
Article Image

Są to największe w naszym kraju targi poświęcone tej tematyce, odbywające się zwykle w cyklu dwuletnim. Tegoroczna edycja będzie miała miejsce wyjątkowo – z powodu pandemii – po niemal czteroletniej przerwie. Podczas wydarzenia prezentowane będą oferty producentów i dostawców sprzętu rehabilitacyjnego i laboratoryjnego, aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych. Pojawi się także sprzęt do dezynfekcji i sterylizacji.

Targi SALMED wspierają promocję polskich wyrobów i sprzętu medycznego. Są to produkty wysokiej jakości, zyskujące uznanie i zaufanie na nowych rynkach, o czym świadczy ich rosnący eksport zarówno w ramach UE, jak i poza nią.

Tematyka wydarzenia obejmuje również rehabilitację i laboratorium, zarządzanie placówkami medycznymi, architekturę przestrzeni szpitalnych, IT i telemedycynę, medycynę ratunkową oraz aktualności prawa medycznego. Istotnym elementem wydarzenia jest program seminariów specjalistycznych i konferencji oraz warsztaty, wykłady i spotkania biznesowe.

Targi adresowane są do kadry zarządzającej placów- kami medycznymi, lekarzy, rehabilitantów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych, przedstawicieli hurtowni i sklepów medycznych, studentów medycyny oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Targi SALMED to ważna okazja do zapoznania się z nowościami rynkowym oraz trendami pojawiającymi się w medycynie i rehabilitacji.

„Fizjoterapeuta” jest patronem medialnym wydarzenia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie organizatora: www.salmed.pl

Udostępnij
Więcej z tagiem
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo