Wdrażanie technologii do globalnej rehabilitacji udarowej: dlaczego, co i jak? [FS-09] Światowy Kongres Fizjoterapii w Dubaju 2023

Tematyka Kongresu obejmuje najbardziej gorące kierunki badań i pokazuje, jak się zmienia i w jakim kierunku podąża światowa Fizjoterapia i Rehabilitacja. Dynamika zmian jest imponująca. Uderzająca jest globalna skala reakcji na wyzwania i zadania stojące przed Fizjoterapią. Publikujemy streszczenie wybranej prezentacji.
Article Image

Przewodniczący/Prezenter: Rachel Stockley (Wielka Brytania)

Prezenter:

  • John Solomon (Indie)
  • Marie-Louise Bird (Australia)
  • Brodie Sakakibara (Kanada)

Cel dydaktyczny 1: Poznanie aktualnych dowodów naukowych i omówienie kluczowych rozważań i wyzwań przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu technologii w fizjoterapii osób żyjących z udarem mózgu.

Cel dydaktyczny 2: Omówienie szkolenia klinicystów, wiedzy i umiejętności dotyczących różnych technologii rehabilitacyjnych w środowiskach o niskich i wysokich dochodach.

Cel edukacyjny 3: Krytycznie rozważyć czynniki, które wpłyną na udane i trwałe przyjęcie innowacyjnych cyfrowych technologii zdrowotnych, aby mogły one pozytywnie wpłynąć na praktykę kliniczną.

Cyfrowe technologie zdrowotne zmieniają oblicze fizjoterapii i rehabilitacji i mają potencjał, aby poprawić wyniki dla naszych pacjentów. Tysiące nowych technologii cyfrowych pojawiają się na rynku każdego tygodnia, dając fizjoterapeutom oszałamiający wybór. W związku z tym wybór i trwałe wdrożenie technologii cyfrowych do opieki zdrowotnej jest często trudne, a wiele technologii jest porzucanych wkrótce po ich wprowadzeniu, pomimo ich zdolności do zapewnienia szerokich korzyści, które nie mogą być łatwo replikowane w zwykłej opiece (np. szkolenie w rzeczywistości wirtualnej i telezdrowie). Powoduje to marnotrawstwo i utratę możliwości poprawy sytuacji pacjentów.

W tej sesji zostaną omówione innowacje technologiczne w rehabilitacji udarowej. Jej celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, które umożliwią im rozważny wybór i trwałe wykorzystanie technologii w ich praktyce.

Przewodnicząca (Rachel Stockley) rozpocznie sympozjum od krytycznego przeglądu uznanych i powstających technologii w rehabilitacji udarowej, rozważając obecne zastosowanie i stawiając kilka kluczowych pytań, które fizjoterapeuci powinni zadać przed zainwestowaniem w nową technologię. Pytania te koncentrują się wokół wartości, jaką technologia może zapewnić, jak ocenić jej wartość i dopasowanie jej do potrzeb pacjenta. John Solomon przeanalizuje następnie wykorzystanie tanich technologii w krajach o niskich i średnich dochodach, omawiając obecne praktyki, wiedzę i umiejętności fizjoterapeutów potrzebne do wykorzystania technologii w tym środowisku. Określi on również kluczowe kompetencje wymagane w szkoleniu fizjoterapeutów w celu wdrożenia rehabilitacji opartej na technologii. Od dawna wiadomo, że wyposażenie fizjoterapeutów w odpowiednie umiejętności wspierające innowacje ma kluczowe znaczenie, a trzeci prelegent, Marie-Louise Bird, opisze rozwój i wyniki australijskiej wspólnoty praktyk w zakresie wykorzystania technologii w rehabilitacji. Skupi się ona na wspieraniu klinicystów w procesie wdrażania alternatywnych metod świadczenia usług w czasie trwających ograniczeń rządowych spowodowanych pandemią COVID 19. Zidentyfikuje ona wyzwania i zasoby opracowane w celu ich przezwyciężenia oraz podzieli się strategiami umożliwiającymi fizjoterapeutom czerpanie korzyści ze wspólnot praktyk. Ostatni prelegent, Brodie Sakakibara, zapewni skupienie się na pacjencie, omawiając innowacyjne zastosowania technologii w odzyskiwaniu sprawności po udarze mózgu z kontekstu kanadyjskiego. Skupi się na inicjatywach samozarządzania, które rozszerzają kontinuum rehabilitacji na społeczność, a także na zaleceniach dotyczących najlepszych praktyk w zakresie wirtualnej rehabilitacji. Sesja zakończy się krótkim podsumowaniem kluczowych wniosków, prowadzonym przez przewodniczącego i 10-minutową interaktywną dyskusją panelową z uczestnikami, którzy będą zachęcani do przedstawienia panelowi rzeczywistych wyzwań i podzielenia się pozytywnymi przykładami innowacji cyfrowych w swojej praktyce.

Wnioski: Istotne jest, aby fizjoterapeuci byli wykwalifikowani w wyborze i używaniu technologii w ramach swojej praktyki, aby pacjenci mogli czerpać korzyści z ich stosowania. To sympozjum dostarczy uczestnikom wiedzy, aby dokonać świadomego wyboru technologii i technik wymaganych do skutecznego i trwałego włączenia technologii do praktyki.

Światowy Kongres Fizjoterapii 2023 odbędzie się w Dubaju, ZEA, w dniach 2-4 czerwca 2023 roku.

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl