Rehabilitacja a długi covid

Infekcja covid często pozostawia po sobie utrzymujące się powikłania, nazywane „długim covidem”. Temu zjawisku oraz powodowanej przez nie niesprawności i jej rehabilitacji poświęcone będzie dwudniowe Międzynarodowe Forum Long COVID Physio, które odbędzie się w dniach 9-10 września 2022 r.
Article Image

Wśród poruszanych tematów znajdą się: „Systemy ochrony zdrowia a opieka rehabilitacyjna”, „Na czym polega bezpieczna rehabilitacja długiego covidu?”, „Powysiłkowe nasilenie objawów”, „Obecny stan badań nad długim covidem”, „Długi covid u dzieci”, „Niepełnosprawność epizodyczna” oraz „Nietolerancja ortostatyczna, dysautonomia i zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej”.

Do udziału w wydarzeniu, które będzie miało formułę online i będzie prowadzone w języku angielskim, zaproszeni są m.in. przedstawiciele zawodów medycznych, w tym fizjoterapeuci, osoby dotknięte długim covidem lub innymi problemami zdrowotnymi, naukowcy, dostawcy usług oraz studenci kierunków związanych z ochroną zdrowia.

Udostępnij
Więcej z tagiem
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl