Rehabilitacja a długi covid

Infekcja covid często pozostawia po sobie utrzymujące się powikłania, nazywane „długim covidem”. Temu zjawisku oraz powodowanej przez nie niesprawności i jej rehabilitacji poświęcone będzie dwudniowe Międzynarodowe Forum Long COVID Physio, które odbędzie się w dniach 9-10 września 2022 r.
Article Image

Wśród poruszanych tematów znajdą się: „Systemy ochrony zdrowia a opieka rehabilitacyjna”, „Na czym polega bezpieczna rehabilitacja długiego covidu?”, „Powysiłkowe nasilenie objawów”, „Obecny stan badań nad długim covidem”, „Długi covid u dzieci”, „Niepełnosprawność epizodyczna” oraz „Nietolerancja ortostatyczna, dysautonomia i zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej”.

Do udziału w wydarzeniu, które będzie miało formułę online i będzie prowadzone w języku angielskim, zaproszeni są m.in. przedstawiciele zawodów medycznych, w tym fizjoterapeuci, osoby dotknięte długim covidem lub innymi problemami zdrowotnymi, naukowcy, dostawcy usług oraz studenci kierunków związanych z ochroną zdrowia.

Udostępnij
Więcej z tagiem
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo