Zalety korzystania z urządzenia Pragma

Gdy fizjoterapeuta po raz pierwszy widzi urządzenie Pragma może ulec mylnemu wrażeniu jego prostoty. Dopiero przystępując do pracy z pacjentami, zauważa nieograniczone możliwości tego genialnego sprzętu.
Article Image

Urządzenie to istniało od wielu lat, ale prawdziwy sukces odnosi od niedawna. Producent urządzenia, polska firma Pragma System Global, widząc jego potencjał, przeprowadziła ogromną kampanię edukacyjną w skali globalnej. Działania przynosiły spodziewane efekty, a największą wartością jak zwykle okazały się prawdziwe opinie pacjentów i terapeutów korzystających z urządzeń na co dzień. Wśród klientów firmy znajdują się tak prestiżowe i cenione przez pacjentów ośrodki jak "Zabajka 2" ze Złotowa, gdzie zamontowano już dwie Pragmy.

Jakie są zalety korzystania z urządzenia Pragma?

Pragma jest bezkonkurencyjna z wielu powodów. Najczęściej wskazywanym, jest zastosowane w urządzeniu podwieszenie elastyczne. Rozwiązanie rewolucyjne w pionizacji i reedukacji chodu. Pozwala na bezpieczne i funkcjonalne pionizowanie, w którego trakcie możliwe jest regulowanie siły nacisku stóp na podłoże. Atutem podwieszenia elastycznego jest większe zaangażowanie pacjenta w terapię. Wykonywanie zadanego ruchu, dopasowane jest do jego aktualnych możliwości. Tak prowadzona rehabilitacja eliminuje sytuację znużenia i zmęczenia psychicznego pacjenta i terapeuty. Daje łatwość osiągnięcia bodźca progowego. Stwarza też możliwość modyfikacji terapii — od łatwej do skomplikowanej, w zależności od polepszania lub pogarszania się stanu funkcjonalnego pacjenta. Pozycja pionowa jest cały czas specjalnie niestabilna (wahliwa), ale bezpieczna i zmuszająca pacjenta do stałej świadomej kontroli posturalnej.

"Opinie i wskazówki terapeutów, a także pacjentów, zawsze decydują o wyborze metod i sprzętu, który chcemy mieć w naszym Ośrodku. W taki sposób trafiła do nas także Pragma. To, że zakup okazał się trafiony, najlepiej potwierdza kolejne, już drugie stanowisko rehabilitacyjne z urządzeniem Pragma." Katarzyna Klaczyńska — Prezes Ośrodka Rehabilitacji "Zabajka 2"

Elastyczne pionowe odciążenie pozwala na wykonywanie ćwiczeń sensomotorycznych mających istotny wpływ na propriocepcję i ruchy lokomocyjne. Umożliwia także wykonywanie ćwiczeń podskoków z jednoczesnym obracaniem się w dół osi długiej ciała.

Reedukacja chodu z urządzeniem Pragma pozwala na zachowanie wszystkich jego faz. W trakcie terapii angażowane są taśmy mięśniowe wykorzystywane podczas fizjologicznego chodu. Odbywa się to bezpiecznie, bez możliwości upadków, przy czym zjawisko chodu inspirowane jest przez samego ćwiczącego. Pacjent bezpośrednio decyduje o długości kroku, jego szybkości i odległości, którą chce pokonać.

Pan Mariusz Gemza korzystający z urządzenia Pragma

Mariusz Gemza - "Zabajka 2"

Zastosowanie urządzenia Pragma

Pragma jest wyposażona w komplet elastomerów (gum tubingowych) o zróżnicowanej sile rozciągu. Ich zadaniem jest wspomaganie lub oporowanie pracy mięśni. Elastomery są nieodłącznym elementem tworzącym urządzenie. Doceniane w treningu sportowym i znajdujące zastosowanie w niektórych ośrodkach fizjoterapeutycznych, nadal nie uzyskały jeszcze należnego im miejsca w obszarze fizjoterapii. Przy użyciu Pragmy fizjoterapeuta może elastycznie podwieszać kończyny górne, dolne oraz głowę. Konstrukcja urządzenia pozwala na wykorzystanie gum w ćwiczeniach czynnych i biernych, przy których zadaniem elastomerów jest odciążenie fizjoterapeuty. Elastomery umożliwiają wykonywanie ruchu we wszystkich płaszczyznach i osiach. Jest to kluczowe przy rehabilitacji stawów kulistych (staw ramienny, staw biodrowy), które często błędnie rehabilitowane są jednopłaszczyznowo.

Terapia z Pragmą odbywa się w pozycji leżącej, na siedząco i w pozycji pionowej. Możliwe jest także wykonywanie przez pacjenta ćwiczeń w pozycjach, które nie są dla niego osiągalne z żadnym innym urządzeniem np. pozycja czworacza. Urządzenie można łączyć z bieżnią, orbitrekiem, łóżkiem do pionizacji oraz innymi urządzeniami służącymi do reedukacji chodu.

Pragma sprawdza się w przypadku stanów po udarach krwotocznych oraz niedokrwiennych mózg, wszelkiego rodzaju porażeniach (paraplegii, hemiplegii, tetraplegii), chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym, wszelkich postaciach polineuropatii i miopatii, przy porażeniach nerwów i pląsawicy Huntingtona. Poza przypadkami neurologicznymi sprawdza się u pacjentów ortopedycznych i geriatrycznych.

Urządzenie wykorzystywane jest w profesjonalnych placówkach medycznych, ale co ważne, powstało także z myślą o terapii w domu pacjenta. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby chore, dla których codzienna rehabilitacja jest często niemożliwa ze względów logistycznych, zyskują nieograniczony dostęp do terapii. Fizjoterapeuta prowadzący pacjenta może pełnić rolę konsultanta nadzorującego przebieg terapii, a rodzina i bliscy rolę rehabilitantów.

"To było moje marzenie, które stało się rzeczywistością! Mogę tańczyć, skakać, kucać i stać bez obaw, że upadnę! Ćwiczę z Pragmą kilka razy w tygodniu. To genialny wynalazek." Anna Roczniak — inspiratorka

Pragma — podsumowanie

Urządzenie Pragma to projekt mgr. H.M. Kowalskiego. Wykonując przez wiele lat pracę fizjoterapeuty szukał on rozwiązań, które miały pomóc nie tylko pacjentom, ale także poprawić komfort pracy terapeutów. Cel został osiągnięty. Stosowanie Pragmy zdecydowanie odciąża fizjoterapeutów i mimo mniejszego wysiłku fizycznego z ich strony, prowadzi do lepszych efektów terapeutycznych.

Na koniec warto zaznaczyć, że dużym wsparciem dla klientów firmy Pragma System Global jest możliwość skorzystania z różnych programów finansowania urządzenia. Ośrodki rehabilitacyjne w ramach realizacji projektów unijnych, uzyskują pełne finansowanie urządzenia Pragma, ze względu na jego innowacyjny charakter. Pacjenci, którzy chcą korzystać z urządzenia we własnych lokalach mogą uzyskać 80% dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny z PEFRON'u.

Przydatne informacje: www.pragma.systems; +48 512 496 209

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo