Fizjoterapia po cięciu cesarskim

Cięcie cesarskie jest procedurą ratującą życie rodzącego się dziecka i matki, jednak na całym świecie rośnie liczba cięć cesarskich wykonywanych na życzenie.
Article Image

Badania wykazują, że kobiety po cięciu cesarskim mają ponaddwukrotnie większe ryzyko rozwoju bólu dolnych partii pleców i miednicy niż kobiety, które rodziły w sposób naturalny.

Badanie poświęcone wpływowi fizjoterapii na powrót do zdrowia po cięciu cesarskim zostało opublikowane w „Journal of Women’s Health Physical Therapy”. W badaniu uczestniczyły 72 kobiety, z których 39 otrzymało standardową opiekę pozabiegową, a 33 – sześciotygodniową fizjoterapię. Standardowe postępowanie obejmowało konsultację fizjoterapeutyczną, pisemną informację o pielęgnacji blizny oraz propozycję ćwiczeń brzucha. Grupa otrzymująca fizjoterapię poddawana była terapii blizny, mobilizacji kręgosłupa i stawów biodrowych oraz pracy na tkankach miękkich. Wykonywano też stretching i ćwiczenia stabilizacyjne oraz przygotowano program treningowy do wykonywania w domu.

Do oceny skuteczności prowadzonych interwencji wykorzystano skalę VAS, kwestionariusz satysfakcji pacjenta i samoocenę umiejętności wykonywania ćwiczeń. Kontroli dokonywano po 8 i 14 tygodniach, a następnie po 6, 12 i 18 miesiącach. Pacjentki poddane programowi rehabilitacji, który obejmował jedną lub dwie sesje tygodniowo przez 8 tygodni, miały zdecydowanie niższy poziom bólu i wyższy poziom satysfakcji oraz lepiej oceniały swoją zdolność do wykonywania ćwiczeń niż kobiety z grupy kontrolnej. Jednak po upływie 18 miesięcy poziom satysfakcji i bólu między grupami się nie różnił. Z badania wynika, że rehabilitacja po cięciu cesarskim jest istotnym czynnikiem powodującym łagodzenie bólu i przyczyniającym się do wyższego poziomu zadowolenia i poczucia sprawności, jednak uzyskany efekt prawdopodobnie wymaga dodatkowych środków w celu utrzymania jego trwałości.

Bibliografia
  • „Journal of Women’s Health Physical Therapy”: January/March 2021, Volume 45, Issue 1, p. 10-19
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo