Fizjoterapia po cięciu cesarskim

Cięcie cesarskie jest procedurą ratującą życie rodzącego się dziecka i matki, jednak na całym świecie rośnie liczba cięć cesarskich wykonywanych na życzenie.
Article Image

Badania wykazują, że kobiety po cięciu cesarskim mają ponaddwukrotnie większe ryzyko rozwoju bólu dolnych partii pleców i miednicy niż kobiety, które rodziły w sposób naturalny.

Badanie poświęcone wpływowi fizjoterapii na powrót do zdrowia po cięciu cesarskim zostało opublikowane w „Journal of Women’s Health Physical Therapy”. W badaniu uczestniczyły 72 kobiety, z których 39 otrzymało standardową opiekę pozabiegową, a 33 – sześciotygodniową fizjoterapię. Standardowe postępowanie obejmowało konsultację fizjoterapeutyczną, pisemną informację o pielęgnacji blizny oraz propozycję ćwiczeń brzucha. Grupa otrzymująca fizjoterapię poddawana była terapii blizny, mobilizacji kręgosłupa i stawów biodrowych oraz pracy na tkankach miękkich. Wykonywano też stretching i ćwiczenia stabilizacyjne oraz przygotowano program treningowy do wykonywania w domu.

Do oceny skuteczności prowadzonych interwencji wykorzystano skalę VAS, kwestionariusz satysfakcji pacjenta i samoocenę umiejętności wykonywania ćwiczeń. Kontroli dokonywano po 8 i 14 tygodniach, a następnie po 6, 12 i 18 miesiącach. Pacjentki poddane programowi rehabilitacji, który obejmował jedną lub dwie sesje tygodniowo przez 8 tygodni, miały zdecydowanie niższy poziom bólu i wyższy poziom satysfakcji oraz lepiej oceniały swoją zdolność do wykonywania ćwiczeń niż kobiety z grupy kontrolnej. Jednak po upływie 18 miesięcy poziom satysfakcji i bólu między grupami się nie różnił. Z badania wynika, że rehabilitacja po cięciu cesarskim jest istotnym czynnikiem powodującym łagodzenie bólu i przyczyniającym się do wyższego poziomu zadowolenia i poczucia sprawności, jednak uzyskany efekt prawdopodobnie wymaga dodatkowych środków w celu utrzymania jego trwałości.

Bibliografia
  • „Journal of Women’s Health Physical Therapy”: January/March 2021, Volume 45, Issue 1, p. 10-19
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl