Transfer interwencji edukacyjnych w zakresie neurobiologii bólu poprzez badania adaptacji kulturowej [FS-06] - Światowy Kongres Fizjoterapii w Dubaju 2023

Tematyka Kongresu obejmuje najbardziej gorące kierunki badań i pokazuje, jak się zmienia i w jakim kierunku podąża światowa Fizjoterapia i Rehabilitacja. Dynamika zmian jest imponująca. Uderzająca jest globalna skala reakcji na wyzwania i zadania stojące przed Fizjoterapią. Publikujemy streszczenie wybranej prezentacji.
Article Image

Przewodniczący/Prezenter: Paul van Wilgen (Holandia)

Prezenter:

  • Charbel Najem (Liban)
  • Naziru Bashir Mukhtar (Nigeria)
  • Amarins Wijma (Holandia)

Cel dydaktyczny 1: Określić, czym jest adaptacja kulturowa.

Cel dydaktyczny 2: Określić, jak opracować wrażliwą kulturowo interwencję edukacyjną w zakresie neurobiologii bólu.

Cel dydaktyczny 3: Rola edukacji neurobiologicznej w zakresie bólu przewlekłego w różnych środowiskach kulturowych.

Ból przewlekły (CP) jest istotnym problemem na całym świecie, jak również wyzwaniem dla fizjoterapeutów. Istnienie bólu przewlekłego jest złożoną interakcją pomiędzy czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. Edukacja w zakresie neurobiologii bólu (PNE) jest opartym na dowodach naukowych sposobem leczenia fizjoterapii w ustawieniach monodyscyplinarnych. W tej interwencji ból jest wyjaśniany przez zmiany neurofizjologiczne zamiast uszkodzenia tkanek jako przyczyny bólu i związany z różnymi czynnikami biopsychospołecznymi. Większość badań nad efektami PNE jest prowadzona w krajach zachodnich (Europa, USA, Australia). Dla właściwego transferu wiedzy do innych krajów lub grup etnicznych konieczna jest adaptacja kulturowa PNE. W tym procesie adaptacji kulturowej można wykorzystać cztery etapy adaptacji:

  1. zbieranie informacji (fizjoterapeuta, pacjenci),
  2. wstępny projekt adaptacji (język, osoby, metafory, treść, pojęcia, cele, metoda, koncepcje),
  3. wstępne testy adaptacji,
  4. dopracowanie adaptacji.

W tej sesji przedstawiono naukowy proces rozwoju wrażliwej kulturowo interwencji PNE w trzech różnych środowiskach, a mianowicie w Libanie, Nigerii (populacja Hausa) oraz w wielodyscyplinarnym środowisku w Holandii.

Oprócz metodologii, przedstawione zostaną efekty ilościowe i badania jakościowe, jak również interwencje PNE po adaptacji.

Światowy Kongres Fizjoterapii 2023 odbędzie się w Dubaju, ZEA, w dniach 2-4 czerwca 2023 roku.

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl