Znaczenie fizjoterapii u osób z hemofilią

W rehabilitacji osób z hemofilią niezwykle ważną rolę odgrywa fizjoterapia ukierunkowana na wzmacnianie mięśni – silne mięśnie u takich pacjentów działają wręcz jak tarcza ochronna. Jakie ćwiczenia są najbardziej odpowiednie dla chorych na hemofilię i o czym muszą oni pamiętać, by sobie nie zaszkodzić?
Article Image

Fizjoterapia stanowi integralną część rehabilitacji pacjentów z hemofilią i odgrywa obecnie bardzo ważną rolę. Doktor Peter Jones w książce „Living with Hemophilia” pisze: „Bądź aktywny – bądź zdrowy! Aktywność fizyczna sprzyja sile mięśni, które chronią główne stawy”.

Jak wynika ze światowych statystyk, z hemofilią rodzi się jeden na 10 000 noworodków płci męskiej. Według Haemophilic Society of India na chorobę tę cierpi około 75 tys. osób Hindusów. Przyjrzyjmy się, czym jest hemofilia?

Pacjent z hemofilią po doznaniu urazu będzie krwawił dłużej niż inni. Do krwawienia może dochodzić również wewnątrz ciała, zwłaszcza w obrębie kolan, kostek i łokci, i może ono także uszkadzać tkanki i narządy wewnętrzne. Sytuacja taka może zagrażać życiu.

Hemofilia zwykle jest chorobą dziedziczną, przekazywaną dzieciom przez rodziców za pośrednictwem genów. Przeważnie dotyka chłopców, ponieważ jest schorzeniem powiązanym z chromosomem X; kobiety są bezobjawowymi nosicielkami genu tej choroby. [Dzieje się tak dlatego, że mężczyźni mają tylko jeden chromosom X, od matki, i jeśli jest na nim zmutowany gen – wtedy chorują. Dziewczynki natomiast mają dwa chromosomy X – od matki i od ojca, i gdy jeden z nich zawiera zmutowany gen, to drugi ma zwykle gen prawidłowy: chromosom X z prawidłowym genem równoważy obecność genu zmienionego, chroniąc kobiety przed ciężkimi następstwami hemofilii i innych chorób tego typu – przyp. red.].

W krajach rozwijających się u wielu pacjentów z hemofilią podawanie czynnika krzepnięcia krwi jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe z powodów finansowych. Tacy pacjenci doświadczają wielkiego bólu, którego źródłem jest stan zapalny stawów, wywołany ciężkimi wylewami wewnątrzstawowymi. Niezwykle ważną rolę w ich rehabilitacji odgrywa fizjoterapia ukierunkowana na wzmacnianie mięśni – silne mięśnie u pacjentów z hemofilią działają jak tarcza ochronna.

Typy hemofilii:

 • Typ A – hemofilia klasyczna; niedobór czynnika krzepnięcia VIII
 • Typ B – choroba Christmasa; niedobór czynnika krzepnięcia IX
 • Typ C – niedobór czynnika XI, czyli osoczowego prekursora tromboplastyny.

Hemofilia/stan prawidłowy

Istnieją trzy postacie hemofilii, rozróżniane w zależności od stopnia nasilenia objawów.

 • Postać łagodna: ilość czynnika krzepnięcia na poziomie 5–50%. Uważa się, że około 10% osób z hemofilią cierpi na postać łagodną choroby. Osoby te doświadczają dłuższego krwawienia po poważnym urazie, zranieniu czy operacji. W wielu przypadkach łagodna hemofilia diagnozowana jest dopiero po pojawieniu się nadmiernego krwawienia po operacji lub zranieniu; może pozostać niewykryta aż do dorosłości.
 • Postać umiarkowana: ilość czynnika krzepnięcia na poziomie 1–5%. Uważa się, że około 10% pacjentów z hemofilią cierpi na postać umiarkowaną choroby. Może u nich dochodzić do epizodów krwawienia samoistnego, a także będą dłużej krwawić po urazach.
 • Postać ciężka: ilość czynnika na poziomie 0–1%. Uważa się, że około 80% pacjentów z hemofilią cierpi na ciężką postać choroby. Osoby te doznają nadmiernych krwawień po urazach i zabiegach operacyjnych, może u nich dochodzić także do epizodów krwawienia spontanicznego.
Typowe miejsca występowania krwawień to: nos, usta, bark, łokieć, biodro, nadgarstek, kolano, staw skokowy.

Nasilenie objawów zależy od poziomu niedoboru czynnika krzepnięcia. Krwawienia spontaniczne mogą dawać następujące objawy:

 • • hemartroza
 • krwiomocz
 • krew w stolcu
 • zasinienia, często rozległe, pojawiające się bez istotnego bodźca urazowego
 • krwiaki mięśni
 • częste krwawienia z nosa 
 • niewyjaśnione krwawienia
 • nadmierne krwawienia
 • bóle i obrzęki stawów.

Ćwiczenia w hemofilii

Fizjoterapeuta odgrywa ważną rolę w całościowej opiece nad pacjentem z hemofilią poprzez:

 •  prowadzenie codziennego badania pacjenta przed ćwiczeniami,
 • przygotowywanie i modyfikowanie planu postępowania w miarę potrzeby,
 • zalecanie skutecznych programów ćwiczeń,
 • wprowadzanie procedur zapobiegania upadkom i innych procedur zapobiegawczych.

Fizjoterapia w hemofilii

Środki ostrożności zalecane przed rozpoczęciem fizjoterapii:

 • Przed rozpoczęciem fizjoterapii pacjent powinien odbyć konsultację u lekarza specjalisty (hematolog, ortopeda).
 • Pacjent powinien przed ćwiczeniami otrzymać koncentrat brakującego czynnika, aby mógł ćwiczyć, wykorzystując swoje maksymalne możliwości, bez obawy przed krwawieniem.
 • Należy się upewnić, czy podczas fizjoterapii nie dochodzi do świeżego krwawienia.
 • Po wystąpieniu krwawienia należy unikać ćwiczeń stawu, który ucierpiał.

Brak produktów hematologicznych i czynników krzepnięcia dotyka osoby z hemofilią cierpiące na poważne problemy ze stawami. Wysoki koszt profilaktyki pierwotnej oznacza, że nawet 70–80% osób z hemofilią na świecie nie otrzymuje żadnej opieki profilaktycznej. Fizjoterapia może zwiększyć ich funkcjonowanie poprzez utrzymanie zakresu ruchu dzięki zwiększeniu siły mięśni i niedopuszczeniu do deformacji stawu oraz poprawić zdrowie i jakość życia. Dlatego też fizjoterapia odgrywa niezwykle ważną rolę w całościowej rehabilitacji osób z hemofilią.

Postępowanie fizjoterapeutyczne zaczyna się od niezwłocznego zastosowania krioterapii w celu zmniejszenia przepływu krwi. Ostre postępowanie zaczyna się od unieruchomienia stawu. Utrzymanie ciała w dobrej kondycji, jego siła i sprężystość pomagają stawom, zmniejszając ryzyko krwawienia i ryzyko wystąpienia zapalenia stawów w wieku późniejszym.

Regularne ćwiczenia i aktywność fizyczna skutkują zmniejszeniem zapotrzebowania na koncentrat czynnika krzepnięcia i potrzeby korygującej operacji ortopedycznej w późniejszym życiu. Aktywna fizjoterapia pomaga również zredukować wagę i dzięki temu zachować integralność stawów.

 • Częstotliwość i czas trwania ćwiczeń powinny być początkowo niewielkie i wzrastać stopniowo.
 • Pacjent powinien zaczynać od ćwiczeń izometrycznych i przechodzić do ćwiczeń aktywnych z asystą, a następnie do ćwiczeń oporowych.
 • Wskazane jest zastosowanie zimnych okładów (krioterapia) przed i po fizjoterapii.
 • Ćwiczenia odbywać się mogą z obciążeniem lub bez, w zależności od wyniku pierwszego badania, i powinny być indywidualnie dobrane do stanu i możliwości pacjenta.

Znaczenie terapii wodnej przy hemofilii

Terapia wodna odgrywa istotną rolę w kompleksowej rehabilitacji pacjentów z hemofilią. W większości placówek opieki zdrowotnej baseny są bezpieczne i higieniczne, nadają się do terapii wodnej. Woda wykazuje wiele wyjątkowych właściwości fizycznych, dzięki którym jest odpowiednia dla osób z hemofilią, na przykład daje ciału wyporność, stawia opór i wywiera na nie ciśnienie hydrostatyczne.

Terapia wodna w hemofilii

Inne korzyści to: zwiększenie ruchomości, poprawa równowagi, poprawa koordynacji, redukcja bólu i skurczów mięśni, poprawa i utrzymanie zakresu ruchu stawów, wzmocnienie słabych grup mięśni, zwiększenie sprawności fizycznej i tolerancji funkcjonalnych, reedukacja normalnych wzorców ruchu, poprawa postawy, zwiększenie pewności siebie, stymulacja krążenia oraz możliwość przeprowadzania bezstresowych ćwiczeń.

Do innych rodzajów aktywności polecanych dla pacjentów z hemofilią należą m.in. jazda na rowerze, skoki przez skakankę i spacery.

Kompleksowa rehabilitacja pacjenta z hemofilią

stanowi podejście wielodyscyplinarne, z udziałem następujących specjalistów: fizjoterapeuty, hematologa, ortopedy, pediatry, genetyka, reumatologa, urologa, stomatologa, psychologa, terapeuty, pielęgniarek. Powinna odbywać się we współpracy ze szpitalem i lokalnym oddziałem stowarzyszenia chorych na hemofilię.

Wsparcie dla chorych na hemofilię

17 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Hemofilię – ogłoszono go w celu szerzenia wiedzy o tej chorobie i innych dziedzicznych zaburzeniach związanych z krwawieniem. Światowa Federacja Hemofilii (WFH) jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się poprawą życia osób z hemofilią. Indyjska Federacja Hemofilii (HFI) to jedyna krajowa organizacja patronacka w Indiach działająca na rzecz opieki nad osobami z hemofilią poprzez sieć 76 oddziałów w czterech regionach. Więcej informacji na stronie: www.worldhemophiliaday. org, https://www.wfh.org, http://www.hemophilia. in/

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl