Sterydy dostawowe szkodzą stawom?

Sterydy często podawane są dostawowo w celu łagodzenia dolegliwości związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi i zapalnymi w przypadku dużych stawów, np. biodrowego i kolanowego.
Article Image

Chociaż procedury te wykonywane są tysiące razy każdego dnia na całym świecie, dane świadczące o pozytywnym skutku ich oddziaływania są niepewne. Nie brakuje też doniesień o ich szkodliwości.

W 2019 r. prof. Ali Guermazi po raz pierwszy opisał na łamach pisma „Radiology” przyspieszenie progresji zmian zwyrodnieniowych i destrukcji stawów u pacjentów otrzymujących sterydy dostawowe.

Najnowszy przegląd piśmiennictwa nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków co do korzyści i skutków ubocznych tej formy leczenia. Prawdopodobnie spektrum zastosowania sterydów dostawowych powinno zostać ograniczone. Jednocześnie autorzy przestrzegają przed wykonywaniem diagnostyki obrazowej i inwazyjnej stawów, po pierwszym oraz po kolejnych podaniach sterydów, w celu ochrony pacjenta oraz samego stawu. Zrozumienie rzeczywistego wpływu sterydów na stawy pozostaje kwestią priorytetową dla zespołu prof. Guermaziego. Badacze mają nadzieję, że wkrótce dostępne będą badania średnio- i długoterminowe pozwalające na rzetelną ocenę wpływu leczenia na układ stawowy pacjentów.

Bibliografia
  •  https://www.news-medical.net
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo