Biomarkery umożliwiające precyzyjną rehabilitację zdrowotną układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego (biosphere) - zmiana paradygmatu [FS-05] - Światowy Kongres Fizjoterapii w Dubaju 2023

Tematyka Kongresu obejmuje najbardziej gorące kierunki badań i pokazuje, jak się zmienia i w jakim kierunku podąża światowa Fizjoterapia i Rehabilitacja. Dynamika zmian jest imponująca. Uderzająca jest globalna skala reakcji na wyzwania i zadania stojące przed Fizjoterapią. Publikujemy streszczenie wybranej prezentacji.
Article Image

Przewodniczący/Prezenter: Trudy Rebbeck (Australia)

Prezenter:

  • Jim Elliott (Australia)
  • Siobhan Schabrun (Kanada)
  • David Walton (Kanada)

Cel dydaktyczny 1: Uczestnicy zwiększą wiedzę i zrozumienie w zakresie nowych mechanizmów neurobiologicznych mózgu, które mogą przyczyniać się do bólu i zdrowienia w układzie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym (N-MSK).

Cel dydaktyczny 2: Uczestnicy poprawią wiedzę i zrozumienie jak biomarkery obwodowe (np. kortyzol we krwi i włosach) współdziałają ze zmiennymi psychologicznymi i społecznymi oraz regeneracją po stanach bólowych N-MSK.

Cel dydaktyczny 3: Uczestnicy poszerzą wiedzę i zrozumienie w zakresie jak ta nowa wiedza może być wykorzystana do opracowania nowych metod leczenia i być zintegrowana z precyzyjnymi modelami opieki, które są naprawdę skoncentrowane na osobie.

Ból i urazy nerwowo-mięśniowo-szkieletowe (N-MSK) stanowią globalne obciążenie, przyczyniając się do > 107 mln niepełnosprawności - skorygowanych lat życia (DALY’s; 2015 Global Burden of Disease study). Ponad 50% osób doświadczających powszechnych dolegliwości bólowych i urazowych N-MSK, takich jak ból dolnego odcinka kręgosłupa, smagnięcie biczem czy ból kolana, ma utrzymujący się ból i niepełnosprawność. Obecnie znane czynniki ryzyka dla trwającego bólu są w dużej mierze natury psychospołecznej, pozostawiając lukę w znanych mechanizmach biologicznych, które mogą przyczyniać się i potencjalnie mogą być ukierunkowane w leczeniu. W tym Focussed Symposium, omówimy nowe mechanizmy biologiczne, które mogą leżeć u podstaw N-MSK bólu i urazu. Będziemy dyskutować, jak mogą być zintegrowane z prawdziwie BIO-psychospołecznym podejściem do opieki i „spojrzeniem kryształowej kuli” na to, jak widzimy przyszłe modele opieki, które mogłyby być spersonalizowane do modelu rehabilitacji precyzyjnej, która ostatecznie rozwiązuje ten globalny ciężar.

Sympozjum otworzy profesor Jim Elliott. Omówi on fakt, że w większości przypadków urazów niekatastroficznych (obejmujących głowę/szyję), uszkodzenia strukturalne w konwencjonalnych badaniach obrazowych rzadko wiążą się z objawami. Jednak ostatnie badania podłużne (z wykorzystaniem zaawansowanych technik neuroobrazowania) w trzech odrębnych kulturach, zaobserwowały i określiły ilościowo wczesną ekspresję degeneracji mięśni w połączeniu z modulacją sieci mózgowej, utratą mieliny w szlakach istoty białej rdzenia kręgowego i innymi znanymi czynnikami ryzyka (np. wysoki ból początkowy i oznaki stresu pourazowego). Obserwacje te były najbardziej widoczne u osób ze słabym funkcjonalnym powrotem do zdrowia, zapewniając prognostyczny związek między psychologicznymi i mierzalnymi procesami biologicznymi. Prezentacja prof. Elliotta skupi się na klinicznej ocenie pacjenta z „wysokim ryzykiem” braku powrotu do zdrowia oraz na tym, jak rutynowe protokoły obrazowania mogą nie być konieczne (lub przynajmniej wymagają ponownego rozważenia) u zdecydowanej większości pacjentów po urazie.

Po drugie, prof. Siobhan Schabrun omówi ostatnie prace swojego laboratorium, wykorzystujące modele bólu u ludzi, dotyczące przejścia do bólu przedłużonego i populacji bólu klinicznego. Praca ta pozwoliła na zidentyfikowanie nowych korowych biomarkerów (wykrywanych za pomocą Trans Magnetycznej Stymulacji (TMS) i EEG), które mogą przewidzieć, kto rozwinie ból przewlekły. W prezentacji omówione zostaną dane łączące aktywność korową jednostki z jej doświadczeniem nasilenia bólu i powrotu do zdrowia oraz podkreślone zostaną wnioski z prospektywnego badania kohortowego UPWaRD osób z ostrym bólem dolnego odcinka kręgosłupa, pokazujące, że aktywność korowa w ostrym stadium bólu może być przyczyną utrzymywania się objawów po 6 miesiącach. Rozważone zostaną interwencje, które mogłyby modulować aktywność korową i poprawić wyniki kliniczne.

Po trzecie, prof. David Walton omówi, w jaki sposób interakcja pomiędzy biomarkerami obwodowymi (krew, kortyzol we włosach) oddziałuje na zmienne psychologiczne i społeczne, aby wyjaśnić i przewidzieć doświadczenia ostrego bólu pourazowego i późniejszego 12-miesięcznego powrotu do zdrowia. Wykorzystując wyniki badań biopsychospołecznych projektu SYMBIOME, dr Walton zachęci uczestników do rozważenia wpływu wcześniejszego stresu życiowego, traumy oraz wcześniejszych cech zdrowotnych osoby poszkodowanej oraz tego, jak mogą one być wykorzystane do poprawy interpretacji i zrozumienia bólu pourazowego oraz decyzji dotyczących rehabilitacji.

Po czwarte, prof. Rebbeck omówi nową wiedzę na temat różnic pomiędzy biomarkerami mózgowymi (neurochemicznymi) w warunkach bólu, traumy i bólu głowy N-MSK w porównaniu do kontroli. Przedstawi informacje o tym, jak te biomarkery (GABA+ i glutaminian) są związane z kliniczną zmianą stanu bólu oraz o potencjale neurochemikaliów mózgu jako wskaźników odpowiedzi na leczenie. Omówi pracę swojego laboratorium nad rozwojem i walidacją narzędzi oceny ryzyka w warunkach bólu i urazu N-MSK. Następnie przedstawi, jak te nowe informacje mogą być zintegrowane z istniejącymi modelami opieki opartymi na stratyfikacji ryzyka.

Wreszcie, dyskusja z udziałem publiczności skupi się na tym, jak ta nowa wiedza może ukierunkować przyszłe ścieżki opieki klinicznej nad schorzeniami związanymi z N-MSK.

Wnioski: Szereg mechanizmów neurobiologicznych jest identyfikowanych w warunkach N-MSK, w tym biomarkery mózgowe (korowe, neurochemiczne, połączenia funkcjonalne) i obwodowe (krew, kortyzol, degeneracja mięśni). Biomarkery te są związane z wyższym poziomem nasilenia bólu i brakiem powrotu do zdrowia i mają potencjał jako nowe cele dla leczenia. Wczesna identyfikacja tych biomarkerów wraz z ukierunkowaną interwencją może potencjalnie zapobiec przejściu do stanu przewlekłego. Proponujemy, aby przyszłe leczenie osób z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego zostało zrewolucjonizowane poprzez ukierunkowanie na te BIO mechanizmy, jako uzupełnienie obecnego podejścia PSYCHOSPOŁECZNEGO. Ponadto, biorąc pod uwagę, że nikt nie spotyka się z bólem i traumą w próżni, integracja doświadczenia życiowego i kontekstu społecznego jest krytyczna dla zmiany trajektorii bólu. Takie podejście przeniesie obecny paradygmat ze status quo do precyzyjnej, dostosowanej do potrzeb rehabilitacji i ma potencjał do znacznego zmniejszenia obciążenia związanego ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, które nie zmieniło się od dziesięcioleci.

Światowy Kongres Fizjoterapii 2023 odbędzie się w Dubaju, ZEA, w dniach 2-4 czerwca 2023 roku.

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl