Wibroterapia oddechowa wspiera rehabilitację pulmonologiczną

Zadaniem wibroterapii oddechowej jest wzmocnienie neuromotoryki mięśni oddechowych, chroniąc przed ich zanikiem, szczególnie u pacjentów wentylowanych mechanicznie, gdzie intubacja naraża na znaczne osłabienie mięśni. Ponadto wibroterapia oddechowa stosowana jest w celu ułatwienia odksztuszania wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych.
Article Image

Wibroterapia oddechowa jest rodzajem fizykoterapii, w której bodziec terapeutyczny podaje się miejscowo w okolice dróg oddechowych lub efekt terapeutyczny zaburzeń pulmonologicznych uzyskuje się, oddziałując wibracjami ogólnoustrojowo. Wibracje terapeutyczne mogą być generowane przez urządzenia medyczne bądź dostarczane techniką manualną.

Wibroterapię oddechową stosuje się w mukowiscydozie w celu poprawy klirensu śluzowo-rzęskowego (oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny), gdzie obok technik manualnych wykorzystuje się wibrujące kamizelki, czy doustne urządzenia wprawiające w drgania wydychane powietrze1. Ostatnio bada się również zastosowanie wibrujących "poduszek" u pacjentów intubowanych, uzyskując poprawę w klirensie śluzowo- rzęskowym i we wskaźniku zapaści płuc2.

{$in-article-module}

12,4% zwiększenie natlenowania krwi po wibroterapii

Ponadto wibroterapia oddechowa, szczególnie zautomatyzowana, może nabierać wyjątkowego znaczenia w czasach pandemii COVID-19, gdzie zwiększa się potrzeba izolowania pacjentów zakaźnych oraz stosowania wentylacji mechanicznej. Podawanie wibracji w dolne i tylne okolice płuc w pozycji leżącej na brzuchu wentylowanym mechanicznie pacjentom covidowym w stanie krytycznym zapobiegało tworzeniu się niedrożności oskrzelików przez czopy śluzowe i zwiększało natlenienie krwi3.

Zastosowanie terapeutycznych wibracji niesie również nadzieję na poprawę natlenienia krwi w klinice bezdechów u wcześniaków4,5. Ponadto przynosi korzyści w rehabilitacji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)6,7. Gloeckl i wsp. wskazują wręcz silną potrzebę udoskonalenia tradycyjnej rehabilitacji POChP treningiem z zastosowaniem wibracji ogólnoustrojowych, który w ich badaniach znacząco poprawiał wydolność fizyczną i równowagę u pacjentów z POChP8.

Podsumowując, wibroterapia oddechowa poprawia funkcje oddechowe w ciężkich schorzeniach pulmonologicznych, ponadto może być stosowana samodzielnie i podawana nawet pacjentom oddziałów intensywnej terapii. Pojawia się zatem sugestia włączenia wibroterapii oddechowej w codzienną praktykę fizjoterapii pulmonologicznej.

Ponadto, w związku z trwającą pandemią COVID-19, należy zwrócić również uwagę na potencjał zautomatyzowanej formy wibroterapii oddechowej w kontekście podawania jej pacjentom, dla których dostęp do rehabilitacji świadczonej przez personel medyczny utrudniony jest obwarowaniami sanitarnymi.

Dowiedz się, jakie możliwości daje wibroteraia lecznicza VITBERG na vitberg.com

{$in-article-module}
Bibliografia
  • Morrison L. i Milroy S. Oscillating devices for airway clearance in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 4.
  • Chen Y. C. i wsp. Using chest vibration nursing intervention to improve expectoration of airway secretions and prevent lung collapse in ventilated ICU patients: a randomized controlled trial. J Chin Med Assoc. 2009; 72(6): 316-22.
  • Sancho P. T. i wsp. Respiratory physiotherapy with Vibration belts in the critical patient Covid-19 in the prone position. Rev Esp Anestesiol Reanim (Engl Ed). 2020; 67(8): 481-482.
  • Kesavan K. i wsp. Neuromodulation of Limb Proprioceptive Afferents Decreases Apnea of Prematurity and Accompanying Intermittent Hypoxia and Bradycardia. PLoS One. 2016; 11(6).
  • Bloch-Salisbury E. i wsp. Stabilizing immature breathing patterns of preterm infants using stochastic mechanosensory stimulation. J Appl Physiol (1985). 2009; 107(4): 1017-27.
  • Neves C. D. C. i wsp. Whole body vibration training increases physical measures and quality of life without altering inflammatory- oxidative biomarkers in patients with moderate COPD. J Appl Physiol (1985). 2018; 125(2): 520-528.
  • Braz Junior D. S. i wsp. Whole-body vibration improves functional capacity and quality of life in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a pilot study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015; 10: 125-32.
  • Gloeckl R. i wsp. Effects of whole body vibration in patients with chronic obstructive pulmonary disease - a randomized controlled trial. Respir Med. 2012; 106(1): 75-83.
Udostępnij
UK Logo