Wibroterapia oddechowa wspiera rehabilitację pulmonologiczną

Zadaniem wibroterapii oddechowej jest wzmocnienie neuromotoryki mięśni oddechowych, chroniąc przed ich zanikiem, szczególnie u pacjentów wentylowanych mechanicznie, gdzie intubacja naraża na znaczne osłabienie mięśni. Ponadto wibroterapia oddechowa stosowana jest w celu ułatwienia odksztuszania wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych.
Article Image

Wibroterapia oddechowa jest rodzajem fizykoterapii, w której bodziec terapeutyczny podaje się miejscowo w okolice dróg oddechowych lub efekt terapeutyczny zaburzeń pulmonologicznych uzyskuje się, oddziałując wibracjami ogólnoustrojowo. Wibracje terapeutyczne mogą być generowane przez urządzenia medyczne bądź dostarczane techniką manualną.

Wibroterapię oddechową stosuje się w mukowiscydozie w celu poprawy klirensu śluzowo-rzęskowego (oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny), gdzie obok technik manualnych wykorzystuje się wibrujące kamizelki, czy doustne urządzenia wprawiające w drgania wydychane powietrze1. Ostatnio bada się również zastosowanie wibrujących "poduszek" u pacjentów intubowanych, uzyskując poprawę w klirensie śluzowo- rzęskowym i we wskaźniku zapaści płuc2.

12,4% zwiększenie natlenowania krwi po wibroterapii

Ponadto wibroterapia oddechowa, szczególnie zautomatyzowana, może nabierać wyjątkowego znaczenia w czasach pandemii COVID-19, gdzie zwiększa się potrzeba izolowania pacjentów zakaźnych oraz stosowania wentylacji mechanicznej. Podawanie wibracji w dolne i tylne okolice płuc w pozycji leżącej na brzuchu wentylowanym mechanicznie pacjentom covidowym w stanie krytycznym zapobiegało tworzeniu się niedrożności oskrzelików przez czopy śluzowe i zwiększało natlenienie krwi3.

Zastosowanie terapeutycznych wibracji niesie również nadzieję na poprawę natlenienia krwi w klinice bezdechów u wcześniaków4,5. Ponadto przynosi korzyści w rehabilitacji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)6,7. Gloeckl i wsp. wskazują wręcz silną potrzebę udoskonalenia tradycyjnej rehabilitacji POChP treningiem z zastosowaniem wibracji ogólnoustrojowych, który w ich badaniach znacząco poprawiał wydolność fizyczną i równowagę u pacjentów z POChP8.

Podsumowując, wibroterapia oddechowa poprawia funkcje oddechowe w ciężkich schorzeniach pulmonologicznych, ponadto może być stosowana samodzielnie i podawana nawet pacjentom oddziałów intensywnej terapii. Pojawia się zatem sugestia włączenia wibroterapii oddechowej w codzienną praktykę fizjoterapii pulmonologicznej.

Ponadto, w związku z trwającą pandemią COVID-19, należy zwrócić również uwagę na potencjał zautomatyzowanej formy wibroterapii oddechowej w kontekście podawania jej pacjentom, dla których dostęp do rehabilitacji świadczonej przez personel medyczny utrudniony jest obwarowaniami sanitarnymi.

Dowiedz się, jakie możliwości daje wibroteraia lecznicza VITBERG na vitberg.com

Bibliografia
  • Morrison L. i Milroy S. Oscillating devices for airway clearance in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 4.
  • Chen Y. C. i wsp. Using chest vibration nursing intervention to improve expectoration of airway secretions and prevent lung collapse in ventilated ICU patients: a randomized controlled trial. J Chin Med Assoc. 2009; 72(6): 316-22.
  • Sancho P. T. i wsp. Respiratory physiotherapy with Vibration belts in the critical patient Covid-19 in the prone position. Rev Esp Anestesiol Reanim (Engl Ed). 2020; 67(8): 481-482.
  • Kesavan K. i wsp. Neuromodulation of Limb Proprioceptive Afferents Decreases Apnea of Prematurity and Accompanying Intermittent Hypoxia and Bradycardia. PLoS One. 2016; 11(6).
  • Bloch-Salisbury E. i wsp. Stabilizing immature breathing patterns of preterm infants using stochastic mechanosensory stimulation. J Appl Physiol (1985). 2009; 107(4): 1017-27.
  • Neves C. D. C. i wsp. Whole body vibration training increases physical measures and quality of life without altering inflammatory- oxidative biomarkers in patients with moderate COPD. J Appl Physiol (1985). 2018; 125(2): 520-528.
  • Braz Junior D. S. i wsp. Whole-body vibration improves functional capacity and quality of life in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a pilot study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015; 10: 125-32.
  • Gloeckl R. i wsp. Effects of whole body vibration in patients with chronic obstructive pulmonary disease - a randomized controlled trial. Respir Med. 2012; 106(1): 75-83.
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl