Sen a nasze emocje

Związek między jakością snu a ludzką psychiką jest wzajemny – sen jest niezbędny dla zdrowia psychicznego, a regulowanie emocji zmniejsza szkodliwy wpływ stresu na jakość snu.
Article Image

Sen odgrywa ważną rolę w przetwarzaniu naszych stresów i emocji przeżywanych w ciągu dnia. Wykazano już, że sen jest niezbędny dla naszej zdolności radzenia sobie ze stresem emocjonalnym oraz że bezsenność źle wpływa na nasze reakcje emocjonalne i relacje społeczne.

Wiadomo również, że sen ma znaczenie dla naszych funkcji psychomotorycznych, sensomotorycznych i poznawczych. Badania nad efektami pozbawienia snu wykazały, że stan taki prowadzi do częstszego odczuwania stresu, niepokoju i złości w reakcji na sytuacje charakteryzujące się niskim poziomem stresu oraz nasila skłonność do reagowania na bodźce negatywne.

Deficyt snu wiąże się również z tendencją do zachowań agresywnych. W innym badaniu 33 ochotników, którym nie pozwolono zasnąć przez 42 godziny, poddawano badaniom funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w celu ustalenia wpływu takiego pozbawienia snu na ich mózgi. Wyniki wykazały, że odczucie wyczerpania emocjonalnego pozostawało u nich stosunkowo stabilne w dniu pierwszym, a później, po pierwszym i drugim wzroście poziomu melatoniny, sygnalizującym potrzebę snu zgodnie z ich rytmem dobowym, znacząco się pogorszyło. Zakłócenie lub pozbawienie snu jest zarówno objawem, jak i czynnikiem ryzyka szeregu zaburzeń psychiatrycznych.

Stan taki może zwiększać częstość incydentów gniewu, depresji, dezorientacji oraz prowadzić do uczuć rozdrażnienia i frustracji. Może on także zmniejszać zdolność do przyjęcia na siebie winy za własne błędy.

Nawet jedna nieprzespana noc może dawać takie negatywne efekty – wywołuje wzmocnienie reaktywności ciała migdałowatego na emocjonalnie negatywne obrazy aż o 60%. Dzieje się tak, ponieważ zaburzenie snu przerywa połączenie między ciałem migdałowatym a kontrolującą je przyśrodkową korą przedczołową. Częściowo za ten niekorzystny wpływ odpowiada również interakcja między melatoniną, czyli hormonem snu, a kortyzolem – hormonem stresu.

Badania wykazują, że pozbawienie snu wywołuje odczucie niepokoju i lęku o przyszłość, zwłaszcza u osób bardziej podatnych. Zmniejsza również zdolność do empatii, co sprzyja nieporozumieniom i eskalacji konfliktów. Ogólnie rzecz biorąc, utrata snu zagraża dobremu i skutecznemu funkcjonowaniu, źle wpływa na emocje, na zdolność ich regulowania i wyrażania. Dbajmy więc o to, by wysypiać się co noc – zdrowy sen naprawia zdolność mózgu do adaptacji, poprawia nastrój i zdrowie ogólne. 

Bibliografia
  • www.news-medical.net
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo