Rytm dobowy a choroba serca

Zaburzenia rytmu dobowego wiązane są z chorobą serca, nie było jednak jasne, jaki jest mechanizm stojący za tym powiązaniem.
Article Image

Zespół badawczy z Baylor College of Medicine (Houston, USA) przyjrzał się białku odgrywającemu istotną rolę w funkcjonowaniu zegara okołodobowego w organizmach zwierzęcych i ludzkich. Białko to nosi nazwę Rev-erba/β. Działa ono jako mediator normalnego metabolicznego rytmu w kardiomiocytach – dzięki niemu podczas czasu odpoczynku (snu) komórki te czerpią energię raczej z lipidów niż z cukrów.

Zaobserwowano, że ekspresja genu odpowiedzialnego za białko Rev-erba/β jest wysoka wyłącznie podczas snu, a jego aktywność wiąże się z metabolizmem tłuszczów i cukru. Zdrowe serce podczas snu czerpie energię z kwasów tłuszczowych, a podczas czuwania wykazuje pewną odporność na węglowodany. Natomiast u myszy pozbawionych genu Rev-erba/β występuje defekt metaboliczny, powodujący ograniczenie wykorzystania kwasów tłuszczowych podczas odpoczynku oraz nadmierne wykorzystywanie cukrów w fazie aktywności.

Naukowcy postawili hipotezę, że serce pozbawione białka Rev-erba/β nie jest w stanie skutecznie spalać kwasów tłuszczowych, przez co nie otrzymuje wystarczającej ilości energii. To z kolei prowadzi do zmian w sercu, skutkujących kardiomiopatią rozstrzeniową. Badanie na myszach wydaje się hipotezę tę potwierdzać.

Jednym z ważnych wniosków z badania jest stwierdzenie, że aby leki działały skutecznie, powinno się je przyjmować zgodnie z rytmem dobowym. Dotyczy to głównie leków regulujących metabolizm, ale nie tylko – połowa dostępnych na rynku leków wiąże się z porą dnia. Powinni o tym pamiętać lekarze przy rozpisywaniu schematów przyjmowania leków oraz pacjenci podczas ich stosowania.

Bibliografia
  • www.news-medical.net
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl