Nowy sposób diagnozowania wstrząśnienia mózgu

Rozpoznawanie wstrząśnienia mózgu jest trudne, ponieważ brakuje konkretnego testu diagnostycznego, a badania obrazowe nie ujawniają tego urazu, jeśli nie jest powikłany.
Article Image

Lekarz stawia diagnozę w oparciu o objawy, które jednak nie są specyficzne, a ich obraz może być zakłócany przez emocje. Dlatego aż 40-60% wstrząśnień mózgu umyka rozpoznaniu w trybie ostrym.

Gdyby udało się poprawić diagnostykę tego problemu zdrowotnego, ułatwiłoby to powrót pacjentów do zdrowia i zapobiegłoby wtórnym urazom po zbyt wczesnym powrocie do sportu. Jest nadzieja, że tak będzie.

Artykuł opublikowany w piśmie „Neurology” mówi o badaniu, w którym przeanalizowano próbki moczu sportowców z rozpoznanym wstrząśnieniem mózgu i porównano je z próbkami sportowców zdrowych. Okazało się, że po takim urazie znacząco obniża się poziom dwóch białek – insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) i białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu 5 (IGFBP-5) – w moczu.

Najwyraźniej substancje te konieczne są do procesów naprawczych w mózgu, dlatego organizm nie wydala ich w takich ilościach, co zwykle. Zastosowanie określenia ich poziomu w połączeniu z oceną chodu można traktować jako wiarygodne narzędzie do odróżniania sportowców ze wstrząśnieniem mózgu od sportowców bez takiego urazu.

Zespół badawczy zamierza teraz przeprowadzić walidację tych ustaleń w badaniach klinicznych na różnych populacjach w celu utworzenia testu diagnostycznego, który umożliwi postawienie diagnozy w łatwy sposób, bezpośrednio po urazie.

Bibliografia
  • www.news-medical.net
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl