Identyfikacja poważnej patologii: ważna rola fizjoterapeutów [FS-01] - Światowy Kongres Fizjoterapii w Dubaju 2023

Tematyka Kongresu obejmuje najbardziej gorące kierunki badań i pokazuje, jak się zmienia i w jakim kierunku podąża światowa Fizjoterapia i Rehabilitacja. Dynamika zmian jest imponująca. Uderzająca jest globalna skala reakcji na wyzwania i zadania stojące przed Fizjoterapią. Publikujemy streszczenie wybranej prezentacji.
Article Image

Przewodniczący/Prezenter: Nathan Hutting (Holandia)

Prezenter:

  • Laura Finucane (Zjednoczone Królestwo)
  • Claire Paling (Zjednoczone Królestwo)
  • Wayne Hing (Australia)

Cel dydaktyczny 1: Uczestnicy uświadomią sobie znaczenie - i swoją rolę w - identyfikacji poważnych patologii u osób mających schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Cel dydaktyczny 2: Uczestnicy poznają praktyczne spostrzeżenia i strategie dotyczące identyfikacji poważnych patologii.

Cel szkoleniowy 3: Uczestnicy będą lepiej przygotowani do rozpoznawania poważnej patologii u osób zgłaszających się z dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi (np. ból pleców lub szyi).

Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego są jednym z głównych czynników przyczyniających się do niepełnosprawności na całym świecie i obejmują schorzenia, które wpływają na kręgosłup, takie jak ból pleców i szyi. Wiele osób otrzymuje leczenie niskiego bólu pleców, bólu szyi lub bólu głowy przez fizjoterapeutę. Jednakże, choć uważane za rzadkie, poważne patologie mogą być obecne u osób cierpiących na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Poważna patologia jest terminem używanym do opisania różnych stanów, które mogą wyglądać jak łagodne schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, ale wynikają z poważniejszych schorzeń. Do takich stanów zalicza się złamania, nowotwory złośliwe, infekcje i patologie naczyniowe w obrębie szyjki macicy.

Zdolność do wykrywania poważnych patologii, które przybierają postać łagodnych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, jest ważna, aby zapewnić pacjentom odpowiednie leczenie w odpowiednim czasie. Brakujące lub opóźnione rozpoznanie poważnej patologii może mieć niszczące konsekwencje dla osób, a w rzadkich przypadkach może być śmiertelne. Dlatego też, wszystkie konsultacje fizjoterapeutyczne powinny obejmować ocenę w celu określenia poziomu zaniepokojenia potencjalną poważną patologią.

Czerwone flagi były historycznie używane, aby pomóc klinicystom zidentyfikować poważną patologię kręgosłupa, a większość wytycznych zaleca używanie czerwonych flag. Nie ma jednak zgodności między wytycznymi co do tego, które z czerwonych flag powinny być brane pod uwagę podczas badania osób szukających opieki z powodu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Prowadzi to do zamieszania i braku spójności w postępowaniu z osobami, u których istnieje podejrzenie poważnej patologii, w tym poważnych patologii kręgosłupa, takich jak zespół cauda equina (CES), złamania kręgosłupa, nowotwory złośliwe kręgosłupa, infekcje kręgosłupa i patologia naczyniowa szyi.

Fizjoterapeuci pracujący w placówkach zajmujących się chorobami układu mięśniowo-szkieletowego mogą odegrać ważną rolę we wczesnym rozpoznawaniu poważnych patologii, zapewniając ludziom osiągnięcie jak najlepszego wyniku. Jednakże identyfikacja poważnej patologii będącej przyczyną dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego jest złożona i stanowi wyzwanie. Co więcej, badania sugerują, że fizjoterapeuci napotykają bariery i brak im współczesnych umiejętności rozumowania klinicznego w zakresie identyfikacji potencjalnej poważnej patologii.

Ostatnio opracowano dwa standardy, które mają pomóc klinicystom i zapewnić bardziej standardowe podejście do identyfikacji poważnych patologii: International Framework for Red Flags for Potential Serious Spinal Pathologies oraz International Framework for Examination of the Cervical Region for potential of vascular pathologies of the neck prior to Orthopaedic Manual Therapy (OMT) Intervention. Jednak prawdopodobnie wielu fizjoterapeutów nadal nie zna tych zasad lub nie stosuje ich w praktyce. Ponadto, wstępne dowody sugerują, że nie wszystkie komponenty zestawu zasad są odpowiednio wdrażane w programach edukacyjnych.

Ważne jest, aby wszyscy fizjoterapeuci zaangażowani w leczenie osób z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego posiadali aktualną wiedzę na temat identyfikacji i zarządzania poważnymi patologiami. W związku z tym, w ramach tego sympozjum, zostanie przedstawione współczesne podejście do identyfikacji potencjalnych poważnych patologii (tj. poważnych patologii kręgosłupa i czaszkowo-szyjnych patologii naczyniowych). Tematy, które zostaną poruszone, obejmują charakterystykę poważnej patologii, ścieżki kliniczne, bezpieczeństwo, rozumowanie kliniczne oraz zalecenia dotyczące wywiadu i badania fizycznego pacjenta.

Wnioski: Fizjoterapeuci odgrywają ważną rolę w identyfikacji i przesiewaniu osób, które mają poważną patologię. Dzięki temu można mieć pewność, że tylko osoby, które się do tego nadają, otrzymają odpowiednie leczenie układu mięśniowo-szkieletowego. To sympozjum przyczyni się do zwiększenia świadomości i wiedzy fizjoterapeutów w zakresie identyfikacji poważnych patologii.

Światowy Kongres Fizjoterapii 2023 odbędzie się w Dubaju, ZEA, w dniach 2-4 czerwca 2023 roku.

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl