Rola mikrobioty jelitowej w przebiegu infekcji COVID-19

Wiadomo, że choć wirus Sars-Cov-2 atakuje głównie płuca, to może dawać objawy także ze strony innych układów, w tym pokarmowego.
Article Image

U części pacjentów symptomy takie jak biegunka czy wymioty są jedynymi objawami choroby covidowej. Wirus wywołujący tę infekcję znajdowany jest m.in. w kale i enterocytach, czyli komórkach nabłonka błony śluzowej jelita cienkiego. Obserwuje się również, że dolegliwości ze strony układu pokarmowego często wiążą się z cięższym przebiegiem tej choroby.

W Niemczech przeprowadzono niedawno badanie, w którym sprawdzono skład mikrobioty obecnej w ślinie i kale pacjentów w trakcie infekcji COVID-19 i po przebyciu choroby – oraz w grupie kontrolnej.

Okazało się, że w zależności od zmian w składzie mikrobioty jelitowej i jamy ustnej u pacjentów występowały powikłania konkretnego typu oraz cięższy przebieg choroby.

Na przykład jeśli u pacjenta obecna była bakteria Faecalibacterium prausznitzii, znana z właściwości przeciwzapalnych, ryzyko powikłań i śmierci było niskie. Natomiast jeśli u pacjenta wykryto bakterie z rodzaju Parabacteroides, wiązało się to z wysokim ryzykiem komplikacji. Również duża liczebność drobnoustrojów z rodzaju Alistipes była powiązana z częstszym występowaniem powikłań.

Ogólnie rzecz biorąc, zaobserwowano, że powikłania nasilały się wraz ze spadkiem ilości bakterii znanych z działania ochronnego i immunosupresyjnego oraz wzrostem ilości drobnoustrojów patogennych.

Poznanie składu mikrobioty jelitowej pacjenta może stanowić wskaźnik przebiegu choroby covidowej i pomagać w szacowaniu ryzyka śmiertelności, co mogłoby się przyczynić do trafniejszych decyzji terapeutycznych. Stabilna flora jelitowa sprzyja łagodnemu przebiegowi infekcji, warto więc dbać o jej skład.

Bibliografia
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl