Eksperymentalny lek odwracający objawy choroby Alzheimera

Naukowcom z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku udało się opracować eksperymentalny lek, który odwrócił podstawowe objawy sztucznie wywołanej choroby Alzheimera u myszy.
Article Image

Już w latach 90. ubiegłego wieku głośno było o procesie oczyszczania komórek za pośrednictwem procesu zwanego autofagią. Pośredniczą w nim tzw. białka szaperonowe, czyli opiekuńcze (chaperone proteins), dostarczające do lizosomów szkodliwe substancje toksyczne zakumulowane w neuronach (w tym białka tau), gdzie mogą być one poddane rozkładowi, a następnie wydaleniu.

U osób starszych słabnie aktywność białek szaperonowych i mechanizm samooczyszczania się tkanki nerwowej staje się mniej efektywny. Badacze wyhodowali myszy, u których w części komórek mózgu aktywność białek szaperonowych była ograniczona. W rezultacie pojawiły się objawy podobne do występujących u ludzi w przebiegu choroby Alzheimera, m.in. zaburzenia chodu oraz ubytki pamięci krótkotrwałej.

Odkrycie to świadczyłoby o możliwym zaangażowaniu białek szaperonowych w patologię choroby Alzheimera. Następnie podano myszom opracowany lek, odtwarzający aktywność białek opiekuńczych. W ciągu 4–6 miesięcy doustnego podawania leku u badanych zwierząt doszło do poprawy pamięci, zmniejszenia objawów depresji i lęku.

Chociaż droga od eksperymentów przeprowadzanych na myszach do leku stosowanego u ludzi jest długa, badanie pozwala nam lepiej poznać patomechanizmy choroby Alzheimera i być może przybliży nas do opracowania w przyszłości skutecznych form terapii. 

Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl