Wczesny marker choroby Alzheimera

Badacze kanadyjscy dokonali przełomowego odkrycia – stwierdzili, że zaburzenie równowagi między utlenianiem a antyoksydacją nie jest skutkiem choroby Alzheimera, a raczej jej wczesnym wskaźnikiem.
Article Image

W swoim badaniu wykazali oni, że markery oksydacyjne typowe dla tej choroby zaczynają zauważalnie rosnąć już pięć lat przed pojawieniem się pierwszych objawów.

Obecnie do diagnozowania alzheimera stosowane są inwazyjne i kosztowne badania, podczas gdy markery, na których bazuje kanadyjskie badanie, wykrywa się w badaniu krwi.

Dzięki temu odkryciu możliwe będzie identyfikowanie osób zagrożonych chorobą na pięć lat przed jej pojawieniem się, co umożliwi wdrożenie środków w celu jej opóźnienia i ograniczania ryzyka zachorowania. J

ednym z nich może być przyjmowanie antyoksydantów. Profilaktyka odgrywa tutaj bardzo duże znaczenie, ponieważ odwrócenie postępów choroby jest w tej chwili praktycznie niemożliwe.

Bibliografia
  • Khedder M.R.B. et al., Alzheimer’s Dement (Amst.). 2021 Sep 14; 13(1): e12231
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl