Redaktor naczelny poleca

Raport w tym numerze dedykowany jest leczeniu ultradźwiękami, których zakres stosowania stał się bardzo szeroki.

Dział Ortopedia zawiera trzy artykuły. Pierwszy traktuje o wpływie takich samych ćwiczeń na dwie grupy pacjentów: z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego oraz stawu biodrowego. Artykuł na temat okolic kręgosłupa piersiowego opisuje anatomię i możliwe patologie tego obszaru oraz techniki manualne przydatne w diagnostyce i leczeniu. Artykuł o spondyloartropatii osiowej opisuje najskuteczniejsze formy leczenia tego schorzenia, na czele z fizjoterapią.

W Pediatrii zamieszczamy badanie porównujące dwie metody wzmacniania mięśni brzucha – wibroterapię i hipoterapię – u dzieci z porażeniem mózgowym. W Neurologii sprawdzamy, czy przezczaszkowa stymulacja prądem stałym może poprawić wyniki rehabilitacji przedsionkowej u osób z zawrotami głowy po 65. roku życia. Dział Sport to artykuł o strategii obciążania ścięgien podczas rehabilitacji przy tendinopatii.

W tym wydaniu piszemy o bliznach u osób starszych - wymaganiach skóry i postępowaniu przy pojawiających się ranach i bliznach. Obok znajduje się opis badania na temat zaburzeń połykania u osób, które z powodu infekcji covid-19 poddane były wentylacji mechanicznej.

W dziale Inne aspekty fizjoterapii prezentujemy przegląd badań na temat skuteczności fizjoterapii u pacjentów ze wzmożonym napięciem mięśni dna miednicy.

Na końcu numeru znajduje się ostatnia część przeglądu artykułów opublikowanych w pierwszych 21. numerach „Fizjoterapeuty” - tym razem pochodzą one z działów Pediatria i Neurologia.

Zapraszam do lektury,
Jerzy Bogiel

Spis treści
Raport
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
Inne aspekty fizjoterapii
4/2022 Kup
Spis treści
Raport
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
Inne aspekty fizjoterapii
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl