Redaktor naczelny poleca

Raport w tym numerze dedykowany jest leczeniu ultradźwiękami, których zakres stosowania stał się bardzo szeroki.

Dział Ortopedia zawiera trzy artykuły. Pierwszy traktuje o wpływie takich samych ćwiczeń na dwie grupy pacjentów: z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego oraz stawu biodrowego. Artykuł na temat okolic kręgosłupa piersiowego opisuje anatomię i możliwe patologie tego obszaru oraz techniki manualne przydatne w diagnostyce i leczeniu. Artykuł o spondyloartropatii osiowej opisuje najskuteczniejsze formy leczenia tego schorzenia, na czele z fizjoterapią.

W Pediatrii zamieszczamy badanie porównujące dwie metody wzmacniania mięśni brzucha – wibroterapię i hipoterapię – u dzieci z porażeniem mózgowym. W Neurologii sprawdzamy, czy przezczaszkowa stymulacja prądem stałym może poprawić wyniki rehabilitacji przedsionkowej u osób z zawrotami głowy po 65. roku życia. Dział Sport to artykuł o strategii obciążania ścięgien podczas rehabilitacji przy tendinopatii.

W tym wydaniu piszemy o bliznach u osób starszych - wymaganiach skóry i postępowaniu przy pojawiających się ranach i bliznach. Obok znajduje się opis badania na temat zaburzeń połykania u osób, które z powodu infekcji covid-19 poddane były wentylacji mechanicznej.

W dziale Inne aspekty fizjoterapii prezentujemy przegląd badań na temat skuteczności fizjoterapii u pacjentów ze wzmożonym napięciem mięśni dna miednicy.

Na końcu numeru znajduje się ostatnia część przeglądu artykułów opublikowanych w pierwszych 21. numerach „Fizjoterapeuty” - tym razem pochodzą one z działów Pediatria i Neurologia.

Zapraszam do lektury,
Jerzy Bogiel

Spis treści
Raport
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
Inne aspekty fizjoterapii
4/2022 Kup
Spis treści
Raport
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
Inne aspekty fizjoterapii
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo