Redaktor naczelny poleca

Raport w tym numerze poświęcamy rehabilitacji osób po oparzeniach. Opisujemy w nim patofizjologię tego urazu i możliwych powikłań, jego leczenie, zalecenia odnośnie do fizjoterapii oraz pomocne metody fizykoterapii.

W dziale Ortopedia zamieszczamy artykuł na temat zespołu dolegliwości związanych z urazem biczowym (WAD). Obok znajdziecie przypadek pacjenta z zespołem T4, opisujący metodę leczenia, która przyniosła bardzo dobre skutki oraz przegląd badań na temat miejscowego zastosowania ciepła w leczeniu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.

Dział Pediatria to artykuł poświęcony rozwojowym zaburzeniom koordynacji (DCD) - opisuje jednostkę chorobową, powodowane przez nią trudności oraz zalecane podejście terapeutyczne. W Neurologii publikujemy metaanalizę badań, sprawdzającą jaki typ ćwiczeń najkorzystniej wpływa na jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym. Obok artykuł o możliwościach, jakie daje połączenie ludzkiego mózgu z komputerem, czyli o neuroprotetyce.

Dział Sport traktuje o urazach sportowych - przyczynach takich problemów oraz działaniach zapobiegawczych odnośnie do konkretnych stawów. W tym dziale mieści się także artykuł o podstawowej wiedzy na temat fizjoterapii w boksie.

W Internie piszemy o występowaniu niedociśnienia ortostatycznego w populacji pacjentów geriatrycznej rehabilitacji zamkniętej; obok dwa artykuły o wczesnej mobilizacji – dotyczący oddziałów intensywnej terapii oraz pacjentek po operacji ginekologicznej. Zawarte w nich argumenty przemawiają za jak najwcześniejszym wdrażaniem postępowania fizjoterapeutycznego.

Zapraszam do lektury!

Spis treści
Raport
Inne aspekty fizjoterapii
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
5/2022 Kup
Spis treści
Raport
Inne aspekty fizjoterapii
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo