Redaktor naczelny poleca

Raport w tym numerze poświęcamy rehabilitacji osób po oparzeniach. Opisujemy w nim patofizjologię tego urazu i możliwych powikłań, jego leczenie, zalecenia odnośnie do fizjoterapii oraz pomocne metody fizykoterapii.

W dziale Ortopedia zamieszczamy artykuł na temat zespołu dolegliwości związanych z urazem biczowym (WAD). Obok znajdziecie przypadek pacjenta z zespołem T4, opisujący metodę leczenia, która przyniosła bardzo dobre skutki oraz przegląd badań na temat miejscowego zastosowania ciepła w leczeniu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.

Dział Pediatria to artykuł poświęcony rozwojowym zaburzeniom koordynacji (DCD) - opisuje jednostkę chorobową, powodowane przez nią trudności oraz zalecane podejście terapeutyczne. W Neurologii publikujemy metaanalizę badań, sprawdzającą jaki typ ćwiczeń najkorzystniej wpływa na jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym. Obok artykuł o możliwościach, jakie daje połączenie ludzkiego mózgu z komputerem, czyli o neuroprotetyce.

Dział Sport traktuje o urazach sportowych - przyczynach takich problemów oraz działaniach zapobiegawczych odnośnie do konkretnych stawów. W tym dziale mieści się także artykuł o podstawowej wiedzy na temat fizjoterapii w boksie.

W Internie piszemy o występowaniu niedociśnienia ortostatycznego w populacji pacjentów geriatrycznej rehabilitacji zamkniętej; obok dwa artykuły o wczesnej mobilizacji – dotyczący oddziałów intensywnej terapii oraz pacjentek po operacji ginekologicznej. Zawarte w nich argumenty przemawiają za jak najwcześniejszym wdrażaniem postępowania fizjoterapeutycznego.

Zapraszam do lektury!

Spis treści
Raport
Inne aspekty fizjoterapii
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
5/2022 Kup
Spis treści
Raport
Inne aspekty fizjoterapii
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl