Infekcja COVID-19 może powodować zanikanie istoty szarej

Na stronie internetowej medrxiv.org pojawił się opis badania prowadzonego przez zespół prof. Gwenaëlle Douaud, dotyczącego długotrwałych skutków neurologicznych po przebyciu infekcji COVID-19.
Article Image

Do tej pory znane były dolegliwości związane z infekcją, często opisywane przez pacjentów jako mgła mózgowa (brain fog), problemy z koncentracją, zaburzenia węchowe itd. Dysponowaliśmy również badaniami post mortem mózgów ofiar pandemii koronawirusa. W tym przypadku mieliśmy jednak do czynienia z najbardziej dramatycznym przebiegiem choroby oraz brakowało materiału porównawczego, który wskazywałby, jak wyglądał mózg oraz jego funkcje przed zachorowaniem. Możliwe było jedynie odnoszenie wyników do określonej grupy populacyjnej w celu ustalenia ogólnych wniosków.

Centrum naukowe UK Biobank prowadzi szeroko zakrojone projekty mające na celu m.in. zbieranie danych medycznych. Jeszcze przed pandemią koronawirusa centrum przeprowadzało badania obrazowe i funkcjonalne mózgu. Do chwili opublikowania wyników naukowcom udało się zaprosić na powtórne badanie 394 osoby, które przeszły infekcję wirusem SARS-CoV-2. Wykonano u nich m.in. badania rezonansem magnetycznym T1, pozwalające na ocenę objętości i grubości istoty szarej, oraz metodą FLAIR, która wykrywa stany zapalne i uszkodzenia tkanek.

Na podstawie wykonanych analiz porównawczych wyników przed zachorowaniem i po zachorowaniu stwierdzono kilka głównych obszarów o zmniejszonej objętości i masie istoty szarej. Istotne zmiany dotyczyły lewej bocznej kory oczodołowo-czołowej oraz górnej części wyspy po lewej stronie. Zmiany obejmowały głównie obszary związane z węchem oraz ze smakiem.

Większe różnice występowały u osób poddanych hospitalizacji, które ciężej przechodziły chorobę oraz poddawane były różnym procedurom medycznym – u nich zmiany dotyczyły także obszarów istoty szarej lewej i prawej półkuli, zaangażowanych w procesy pamięciowe. Przytoczone badanie pokazuje niekorzystne długotrwałe skutki neurologiczne zachorowania na COVID-19 nawet u osób, które przeszły infekcję w sposób łagodny. Trudno obecnie ocenić, jak pocovidowe zmiany w mózgu będą wpływały na podatność na choroby neurologiczne w przyszłości, jest jednak prawdopodobne, że infekcja ta może nie być obojętna także w długiej perspektywie czasowej.

Bibliografia
  • https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.11.21258690v1
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl