Rehabilitacja z wykorzystaniem muzyki poprawia stan pacjentów po udarze i w chorobie Parkinsona

Neurorehabilitacja oparta na muzyce jest znana i praktykowana od ponad 20 lat. W tym czasie zaobserwowano, w jaki sposób rytmiczna muzyka poprawia zdolności ruchowe u pacjentów po przebytym udarze oraz w przebiegu choroby Parkinsona.
Article Image

Jest ona także skuteczna we wspomaganiu rehabilitacji zaburzeń sensomotorycznych, językowych i poznawczych. Autorzy opracowanego niedawno przeglądu zwrócili uwagę na znaczenie rytmicznej muzyki w aspektach, które do tej pory były słabiej reprezentowane w badaniach naukowych, takich jak wykorzystanie jej w terapii autyzmu.

Zauważono również, że połączenie rytmicznej muzyki instrumentalnej z wyobrażeniami ruchowymi daje lepsze rezultaty, najprawdopodobniej ze względu na oddziaływanie multisensoryczne, wzmacniające konsolidację reprezentacji w mózgu.

Światowa Federacja Neurorehabilitacji zachęca do stosowania neurologicznej terapii muzyką jako formy usprawniania pacjentów opartej na dowodach naukowych. 

Bibliografia
  • NeuroRehabilitation, vol. 48, no. 2, 2021, doi: 10.3233/NRE-208014
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo