Redaktor naczelny poleca

W nowym numerze Fizjoterapeuty nasz comiesięczny Raport poświęcamy tematowi rehabilitacji w przebiegu stwardnienia rozsianego. Przed­stawiamy w nim różne formy fizjo- i fizykoterapii, stosowane u pacjentów z SM.

W dziale Ortopedia zamieszczamy opis przypadku przewlekłego bólu pleców. Autor opisuje, jak pomógł pacjentowi odzyskać kontrolę nad objawami, stosując małe, proste, ale dobrze zaplanowane kroki. Publikujemy też artykuł o wpływie rehabilitacji przedoperacyjnej u osób oczekujących na amputa­cję kończyny dolnej na ich sprawność po operacji.

W Pediatrii prezentujemy przypadek dziewczynki z poraże­niem mózgowym, u której autorski program rehabilitacji doprowadził do korekcji postawy i poprawy sprawno­ści ruchowej. Dział Neurologia zawiera zaś badanie porównu­jące uzupełniającą terapię robotyczną z terapią konwencjonalną u pacjentów poudarowych. W dziale Sport opisano funkcjonalny test ruchowy do wykrywania subtelnych zaburzeń sensomotorycznych u sportowców po wstrząśnieniu mózgu.

W Internie mamy opis terapii pacjenta, który w wyniku wypadku doznał urazu złożonego i ciężkich oparzeń. Ciekawy jest też tekst o ukrytych patolo­giach naczyniowych, które mogą ulec pogorszeniu podczas manipulacji odcinka szyjnego: jak zidentyfikować takie patologie, by nie zaszkodzić pacjentowi, ale móc go leczyć? Wszystkie treści są dostępne na: ulubionykiosk.pl.

Zapraszam do lektury!

Spis treści
Raport
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
8/2021 Kup
Spis treści
Raport
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo