Redaktor naczelny poleca

W nowym numerze Fizjoterapeuty nasz comiesięczny Raport poświęcamy tematowi rehabilitacji w przebiegu stwardnienia rozsianego. Przed­stawiamy w nim różne formy fizjo- i fizykoterapii, stosowane u pacjentów z SM.

W dziale Ortopedia zamieszczamy opis przypadku przewlekłego bólu pleców. Autor opisuje, jak pomógł pacjentowi odzyskać kontrolę nad objawami, stosując małe, proste, ale dobrze zaplanowane kroki. Publikujemy też artykuł o wpływie rehabilitacji przedoperacyjnej u osób oczekujących na amputa­cję kończyny dolnej na ich sprawność po operacji.

W Pediatrii prezentujemy przypadek dziewczynki z poraże­niem mózgowym, u której autorski program rehabilitacji doprowadził do korekcji postawy i poprawy sprawno­ści ruchowej. Dział Neurologia zawiera zaś badanie porównu­jące uzupełniającą terapię robotyczną z terapią konwencjonalną u pacjentów poudarowych. W dziale Sport opisano funkcjonalny test ruchowy do wykrywania subtelnych zaburzeń sensomotorycznych u sportowców po wstrząśnieniu mózgu.

W Internie mamy opis terapii pacjenta, który w wyniku wypadku doznał urazu złożonego i ciężkich oparzeń. Ciekawy jest też tekst o ukrytych patolo­giach naczyniowych, które mogą ulec pogorszeniu podczas manipulacji odcinka szyjnego: jak zidentyfikować takie patologie, by nie zaszkodzić pacjentowi, ale móc go leczyć? Wszystkie treści są dostępne na: ulubionykiosk.pl.

Zapraszam do lektury!

Spis treści
Raport
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
8/2021 Kup
Spis treści
Raport
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl