Fizjoterapia w dystrofii mięśniowej

Niektóre formy tej choroby pojawiają się w niemowlęctwie lub dzieciństwie, podczas gdy inne – w wieku średnim lub później. Mimo że różnią się one częstością zachorowań i stopniem dotkliwości, każda z tych dystrofii powoduje postępujące pogorszenie stanu mięśni szkieletowych.
Article Image

Dystrofia mięśniowa (DM) to termin określający ponad 30 chorób genetycznych, które powodują postępujące osłabienie i degenerację mięśni szkieletowych używanych podczas ruchów dowolnych. Słowo "dystrofia" pochodzi od greckiego "dys", co znaczy "trudny" lub "wadliwy", oraz "troph", czyli "odżywiać".

Zaburzenia te różnią się, jeśli chodzi o wiek zachorowania, nasilenie symptomów, stopień progresji, wzorzec dotkniętych mięśni i wywiad rodzinny. Wszystkie formy dystrofii mięśniowej pogarszają się wraz z postępem degeneracji i osłabienia mięśni. Wielu pacjentów traci w końcu zdolność chodzenia. W niektórych typach dystrofii mięśniowej dochodzi również do zajęcia serca, przewodu pokarmowego, gruczołów dokrewnych, kręgosłupa, oczu, mózgu i innych organów. Pojawić się mogą choroby układu oddechowego lub układu krążenia, a u niektórych pacjentów może dojść do zaburzeń przełykania. Dystrofia mięśniowa nie jest zaraźliwa, nie może być skutkiem urazu ani żadnego działania.

Dystrofia mięśniowa - zarys historyczny

Pierwsza historyczna wzmianka o dystrofii mięśniowej pochodzi z 1830 r., kiedy to sir Charles Bell napisał esej o chorobie powodującej postępujące osłabienie u chłopców. Sześć lat później inny naukowiec wspomniał o przypadku dwóch braci, którzy cierpieli na ogólną słabość, uszkodzenia mięśni i zastępowanie uszkodzonej tkanki mięśniowej tkanką tłuszczową i łączną. W owym czasie objawy te uważano za symptomy gruźlicy.

W latach 50. XIX w. opisy chłopców, którzy coraz bardziej słabli, tracili zdolność chodzenia i umierali młodo, zaczęły się pojawiać w periodykach medycznych coraz częściej. W kolejnej dekadzie francuski neurolog Guillaume Duchenne szczegółowo opisał trzynastu chłopców z najbardziej powszechną i poważną formą tej choroby (która teraz, od jego nazwiska, nosi nazwę dystrofii mięśniowej Duchenne’a). Wkrótce okazało się, że choroba ta ma więcej niż jedną formę i że dotyka osoby obu płci, w każdym wieku.

Typy dystrofii mięśniowej

 • Dystrofie mięśniowe pojawiające się w niemowlęctwie lub dzieciństwie
  • Dystrofia mięśniowa Duchenne’a.
  • Dystrofia mięśniowa Beckera.
  • Wrodzona dystrofia mięśniowa.
  • Dystrofia mięśniowa Emery’ego-Dreifussa.
 • Dystrofie mięśniowe pojawiające się w młodości/okresie dojrzewania 
  • Dystrofia mięśniowa obręczy kończyn.
  • Dystrofia mięśniowa twarzowo-łopatkowo-ramieniowa. 
 • Dystrofie mięśniowe pojawiające się w życiu dorosłym
  • Dystalna dystrofia mięśniowa.
  • Miotoniczna dystrofia mięśniowa.
  • Dystrofia mięśniowa oczno-gardłowa.

Główne obszary osłabienia mięśni w różnych typach dystrofii

Ryc. 1. Główne obszary osłabienia mięśni w różnych typach dystrofii.

Dystrofia mięśniowa - neurorehabilitacja

Neurorehabilitacja to podspecjalizacja kliniczna zajmująca się przywracaniem i maksymalizacją funkcji, które zostały utracone w przypadkach dystrofii mięśniowej.

Celem neurorehabilitacji jest pomoc pacjentowi w jak najdłuższym zachowaniu funkcjonalnej samodzielności. Najlepiej osiąga się ów cel z multidyscyplinarnym zespołem złożonym z fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, logopedy, foniatry, psychologa klinicznego, pracownika opieki społecznej, dietetyka, lekarza, neurologa, pediatry, chirurga ortopedy i innych. Zespół rehabilitacyjny wyznacza cele w zależności od wymogów konkretnego pacjenta, z naciskiem na odzyskanie zdolności funkcjonalnych.

Przed zaplanowaniem programu leczenia niezbędne jest określenie stadium choroby, w którym znajduje się pacjent

Objawy dystrofii mięśniowej

 • Łopatki i ramiona podczas chodzenia są odchylone do tyłu
 • Hiperlordoza
 • Słabe mięśnie pośladków (prostowniki stawu biodrowego)
 • Przeprost kolan celem wykorzystania biernego mechanizmu stabilizującego
 • Grupy mięśni podudzi są grube – co związane jest z odkładaniem się tkanki tłuszczowej niezapewniającej siły
 • Napięte ścięgno Achillesa (przykurczone) – dziecko może chodzić na palcach
 • Brzuch wystający ze względu na osłabione mięśnie brzucha
 • Cienkie, słabe uda (zwłaszcza przednia część)
 • Słabe mięśnie przedniej części podudzia powodują opadanie stopy i przykurcze palców
 • Niezdarny chód
 • Problemy z równowagą, częste upadki

Objawy typowego pacjenta z DMD

Ryc. 2. Objawy typowego pacjenta z DMD.

Poszczególne stadia dystrofii mięśniowej

 • Stadium przedobjawowe
  • Rzadko pacjent zostaje zdiagnozowany na tym etapie, chyba że przeprowadzono pewne badania (np. krwi) z jakichś innych powodów. Niektóre formy DM mogą także opóźniać rozwój motoryki i mowy. 
 • Wczesne stadium z poruszaniem się
  • Główne objawy w tym stadium to manewr Gowersa (ryc. 3a i b), chód kaczkowaty, chodzenie na palcach i trudności z wstawaniem z podłogi lub krzesła, a bieganie i skakanie jest albo trudne, albo niewykonalne. 
 • Późne stadium z poruszaniem się
  • W tym stadium chodzenie wymaga bardzo dużo wysiłku, chodzenie po nierównych powierzchniach staje się niemal niemożliwe i prowadzi do częstych upadków. Podnoszenie ciężkich przedmiotów i wykonywanie czynności nad głową staje się coraz trudniejsze, ponieważ mięśnie kończyn górnych oraz łopatek zaczyna dotykać choroba.
 • Wczesne stadium bez poruszania się
  • Na tym etapie pacjenci potrafią samodzielnie poruszać się w łóżku, np. przetaczać się, podnosić się z leżenia do siedzenia i tak dalej. Nie mogą jednak chodzić, ponieważ zostają unieruchomieni i mają przykurcze takich mięśni jak zginacze bioder, zginacze kolan, ścięgno Achillesa, zginacze łokci, mięśnie nawrotne i długie zginacze nadgarstka. Pacjenci ograniczeni są do poruszania się na wózku. W tym stadium choroba może zająć także mięśnie oddechowe, a z powodu słabej kontroli nad tułowiem u pacjentów często dochodzi do skoliozy.
 • Późne stadium bez poruszania się
  • Pacjent ograniczony jest do pozostawania w łóżku i jest inwalidą, ponieważ nie jest w stanie sam poruszać się na wózku. Ze względu na nierównowagę postawy u pacjenta dochodzi do skoliozy i nie jest zdolny do wykonywania codziennych czynności życiowych, takich jak ubieranie się, kąpiel, jedzenie; może mieć także słabą kontrolę motoryki jamy ustnej; oddychanie staje się coraz trudniejsze i mogą się pojawić problemy z sercem.
  • Opieka paliatywna i koniec życia
   • W tym stadium pacjent jest zależny od respiratora.

Manewr Gowersa

Ryc. 3.

Dystrofia mięśniowa - powikłania

 • Częste deformacje
  • Kręgosłup: skolioza, nadmierna lordoza kręgosłupa lędźwiowego; 
  • kończyny dolne: deformacje zgięciowe i odwiedzeniowe stawu biodrowego, deformacje zgięciowe kolana, stopa końsko-szpotawa;
  • kończyny górne: odstające łopatki, przykurcz zgięciowy łokcia. 
 • Osteoporoza
 • Do powikłań ze strony układu oddechowego dochodzi z powodu zajęcia mięśni oddechowych, asymetrii kręgosłupa. Oddychanie staje się coraz bardziej męczące i pojemność życiowa płuc się zmniejsza. 
 • Zajęcie serca: kardiomiopatia, zaburzenia przewodnictwa, redukcja frakcji wyrzutowej.
 • Otyłość

Zespół rehabilitacyjny może w dużym stopniu przeciwdziałać wszystkim tym powikłaniom. Szybką progresję choroby można powstrzymywać dzięki troskliwemu postępowaniu.

Fizjoterapia w dystrofii mięśniowej - ocena pacjenta

Zalecenia fizjoterapeutyczne zależą od dokładnej oceny następujących parametrów:

 • postawa, 
 • zakres ruchu,
 • badanie palpacyjne mięśni,
 • pomiary obwodów, 
 • stan oddechowy, 
 • analiza chodu,
 • aktywności związane z przemieszczaniem się, 
 • przenoszenie,
 • stan ruchomości,
 • ruchomość na wózku,
 • czynności życia codziennego w domu/biurze.

Fizjoterapia w dystrofii mięśniowej - wyniki pomiarów

 1. Skala oceny funkcjonalnej Vignosa.
 2. Protokół kliniczny Brooke’a.
 3. Pomiar niezależności funkcjonalnej (WeeFIM).
 4. Pediatryczna ocena niepełnosprawności (PEDI). 
 5. Badanie mięśni, płuc i zakresu ruchu.
 6. Ocena GSGC (chodu, chodzenia po schodach, manewru Gowersa, wstawania z krzesła) obejmująca zadania na czas podczas przechodzenia 10 m w mierzonym czasie, wchodzenia po schodach, wstawania z krzesła i podnoszenia się z podłogi.

Leczenie fizjoterapeutyczne dystrofii mięśniowej

Leczenie każdego pacjenta jest inne w zależności od stadium choroby. Wyżej wymienione stadia pomagają nam w ustalaniu celów i protokołu terapeutycznego dla pacjentów.

Fizjoterapia we wczesnym stadium dystrofii mięśniowej

 • Edukowanie rodziny na temat tej choroby, wyników badań i radzenia sobie z powikłaniami.
 • Środki profilaktyczne zapobiegające deformacjom, niepełnosprawności i bólowi.
 • Utrzymywanie siły mięśni i zdolności funkcjonalnych.
 • Rozciąganie napiętych mięśni.
 • Podtrzymywanie chodu.
 • Ćwiczenia oddechowe.

Fizjoterapia w średnim stadium dystrofii mięśniowej

 • Kontynuacja wyżej wymienionych środków zapobiegawczych z etapu wczesnego.
 • Dbanie o kręgosłup.
 • Środki oszczędzające energię przy przemieszczaniu.
 • Zapobieganie przykurczom, wyjaśnienie biomechaniki organizmu. 
 • Urządzenia adaptacyjne do wykonywania czynności życia codziennego.

Fizjoterapia w późnym stadium dystrofii mięśniowej

 • Kontynuacja określonego wyżej programu. 
 • Branie pod uwagę poziomu zmęczenia pacjenta. W żadnym momencie czynności nie powinny powodować u pacjenta zmęczenia. 
 • Żadne ćwiczenia ani pozycje nie powinny być wymuszane ponad poziom zmęczenia.
 • Należy kłaść nacisk na maksymalizację czynności kończyn górnych.

Znaczenie rozciągania i przyjmowania pozycji w dystrofii mięśniowej

Napięcia i przykurcze pewnych grup mięśni pojawiają się z powodu przyjmowania nieodpowiedniej pozycji podczas leżenia lub siedzenia, wpływu siły ciążenia pozbawionej oporu lub niezrównoważonego działania mięśni. Wszystkim tym przykurczom można zapobiegać, stosując przyjmowanie odpowiednich pozycji, bierne rozciąganie i przepisując odpowiednie szyny/ortezy.

Interwencje obejmują:

 • bierne rozciąganie,
 • PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu),
 • mobilizację stawów,
 • techniki uwalniania mięśniowo-powięziowego,
 • stosowanie gorących okładów dla zwiększenia plastyczności i komfortu (należy unikać nadmiernego uogólnionego ciepła, ponieważ może ono powodować zmęczenie i obniżać siłę).

Fizjoterapia w dystrofii mięśniowej - wzmacnianie

Praktykuje się submaksymalne poziomy ćwiczeń izokinetycznych i aerobowych w celu zapobiegania zanikowi z nieczynności i utrzymania pozostałej siły, unikając jednocześnie słabości z przeciążenia. Ćwiczenia we wczesnym stadium choroby okazują się dobroczynne, ponieważ długie okresy odpoczynku i nieruchomości skutkują utratą funkcjonowania.

Utratę siły mięśni obserwuje się w zginaczach szyi, mięśniach brzucha, muskulaturze obręczy barkowej (zwłaszcza mięśniach naramiennych, mięśniu najszerszym grzbietu, mięśniach stabilizujących) i muskulaturze obręczy biodrowej (zwłaszcza mięśniach pośladkowych, prostownikach kolan i zginaczach grzbietowych stawu skokowego).

Przy odpowiednich metodach fizjoterapeutycznych oraz holistycznym podejściu z udziałem zespołu specjalistów rehabilitacyjnych życie pacjenta z dystrofią mięśniową może mieć zdecydowanie lepszą jakość

Wzmacnianie w dystrofii mięśniowej można osiągnąć przez:

 • utrzymywanie odpowiedniego ustawienia, dzięki czemu maksymalizuje się pracę mięśni i przewagę biomechaniczną;
 • ustawianie i wspomaganie mięśni w ich optymalnej długości, tak by były funkcjonalne;
 • facylitację ruchu;
 • ćwiczenia submaksymalne;
 • aktywne torowanie PNF;
 • ruchy funkcjonalne, których używa się przy czynnościach życia codziennego.

Ćwiczenia możemy podzielić według stadium, w zależności od: siły pozostającej w dostępnych mięśniach, zdolności do wykonywania czynności funkcjonalnych, wytrzymałości.

 • We wczesnym stadium: Siła mięśni pozostaje funkcjonalna, tzn. powyżej stopnia 3 wg skali Lovetta, ale istnieją trudności z wchodzeniem po schodach i wstawaniem z podłogi, ukazujące słabość zwłaszcza mięśni pośladkowych i brzucha.
  • Ćwiczenia wzmacniające mięśnie w stadium wczesnym obejmują: 
   • mobilność w łóżku, czyli między innymi przetaczanie się, rotację nóg, wzmacnianie brzucha i pleców, mostek, klęk podparty, koci grzbiet w klęku podpartym, wyprost biodra w klęku podpartym, siad boczny w klęku podpartym, klęk, chód na kolanach, przechodzenie z klęku podpartego do klęku, rotację tułowia w klęku, wyprost biodra w leżeniu na brzuchu, zgięcie biodra w leżeniu na plecach, odwodzenie biodra w leżeniu na boku, wzmacnianie mięśni łopatek i szyi;
   • wstawanie z niskiego stołka lub krzesła; 
   • ćwiczenia mięśni czworogłowych; 
   • ćwiczenia na niskim steperze; 
   • ćwiczenia na piłce gimnastycznej (Swiss ball) w celu wzmocnienia mięśni tułowia i bioder; 
   • hydroterapię.
 • W stadium średnim: Pacjent wykazuje siłę mięśni około stopnia 2++ do 2 – z częstymi upadkami podczas chodzenia, jako że u pacjenta pojawia się chód na palcach z powodu przykurczu ścięgna Achillesa oraz lordozy lędźwiowej kompensującej słabość prostowników bioder i mięśni brzucha. Pacjent ma trudności przy podnoszeniu się z podłogi i wstawaniu z krzesła, przy czym uwidacznia się słabość mięśni czworogłowych. W kończynach górnych zaczyna pojawiać się słabość przejawiająca się trudnością w wykonywaniu czynności nad głową.
  • Ćwiczenia w tym stadium obejmują wzmacnianie mięśni i rozciąganie napiętych mięśni takie jak:
   • ćwiczenia w zwisie dla wzmocnienia mięśni bioder, kolan i tułowia;
   • ćwiczenia z aktywną asystą mięśni brzucha i pleców;
   • klęk podparty uzyskiwany przy pomocy szyn na łokcie dla uzyskania kontroli mięśni barku, tułowia i biodra;
   • "koci grzbiet" i przesuwanie ciężaru ciała do przodu, do tyłu i na boki; 
   • klęk osiągany jest przy pomocy szyn na łokcie i stołka z przodu; 
   • podnoszenie się z pozycji leżenia na boku; 
   • wstawanie przy pomocy sprężystych ortez kolan i wysokich butów ze stalową cholewką z tyłu oraz chodzika lub podpierania się na ścianie przez pół godziny do godziny, by rozciągnąć przykurcz zginaczy kolan i ścięgna Achillesa; 
   • chodzenie przedłuża się albo przy pomocy sprężystych ortez kolan i wysokich butów ze stalową cholewką z tyłu i chodzika, albo przy pomocy ortez stawu skokowego i kolanowego (KAFO); 
   • rozciąganie przykurczu zginaczy biodra w leżeniu na brzuchu przez pół godziny do godziny i ciągłe trzymanie nocą kończyn dolnych w ortezach, by zapobiegać przechodzeniu nóg w rotację zewnętrzną z odwodzeniem biodra, zgięcie kolan, a stóp – w pozycję końsko-szpotawą.
 • Stadium późne lub bez chodzenia: W tym stadium mięśnie są już niemal zupełnie zastąpione tkanką tłuszczową i włóknistą, dlatego siła mięśni ma stopień 1+ tylko ze sporadyczną aktywnością skurczową do stopnia 0. Dziecko staje się zależne od wózka, a później pojawiają się u niego deformacje kręgosłupa. Funkcjonalnie dziecko staje się całkowicie zależne we wszystkich czynnościach życia codziennego.
  • W tym stadium należy wykonywać następujące ćwiczenia:
   • ćwiczenia oddechowe;
   • ćwiczenia w zwisie; 
   • rozciąganie;
   • stanie na platformie.

Przenoszenie dziecka na tym etapie jest trudne, ponieważ trzymanie pod pachami i podnoszenie jest niemal niemożliwe. Jedynym sposobem podnoszenia jest objęcie dziecka dokoła oboma ramionami, podniesienie i obrócenie.

Dystrofia mięśniowa nie jest zaraźliwa, nie może być skutkiem urazu ani żadnego działania

Wytyczne odnośnie do ćwiczeń pacjentów z dystrofią mięśniową

 • Giętkość
  • Typ: Bierne/czynne
  • Częstotliwość: Codziennie
  • Intensywność: Niska
  • Czas trwania: 3 x 10–30 sek.
  • Grupa mięśni: Zginacze bioder, prostowniki ramion, zginacze łokci, zginacze stawu skokowego, zginacze rąk, zginacze kolan
 • Wytrzymałość
  • Typ: Chodzenie, jazda na rowerze, pływanie
  • Częstotliwość: Zmienna, 1– 7 x w tygodniu
  • Intensywność: Niska
  • Czas trwania: Zmienna, 1–20 min
  • Grupa mięśni: Mięśnie używane przy chodzeniu
 • Siła mięśni
  • Typ: Izokinetyczne, koncentryczne lub tylko ekscentryczne
  • Częstotliwość: Zmienna, 1– 5 x w tygodniu
  • Intensywność: Niska
  • Czas trwania: Zmienna, 1–3 zestawy po 5–15 powtórzeń
  • Grupa mięśni: Prostowniki bioder, prostowniki łokci, zginacze ramienia, zginacze grzbietowe stopy, prostowniki ręki i nadgarstka, prostowniki pleców, mięśnie brzucha

Profilaktyka i postępowanie z układem oddechowym w dystrofii mięśniowej

Ponieważ może dojść do zajęcia mięśni oddechowych, niezbędne jest odpowiednie postępowanie z układem oddechowym w celu utrzymania ruchomości ścian klatki piersiowej, siły i wytrzymałości mięśni oddechowych, właściwych wzorców oddychania, by jak najdłużej nie było konieczności korzystania ze wspomagania.

Co obejmują interwencje:

 • ćwiczenia wdechowe/oddychanie segmentowe w celu poprawienia rozszerzalności płuc i zwiększenia ruchomości ścian klatki piersiowej oraz dla zwiększenia siły mięśni przepony;
 • zalecane jest pływanie dla poprawy wytrzymałości i wzorców oddechowych; 
 • naukę wydajengo kasłania.
 • drenaż ułożeniowy;
 • w razie potrzeby wspomaganie dla mięśni wdechowych, np. nocna lub dzienna wentylacja IPPV (ang. intermittent positive pressure ventilation – przerywana wentylacja dodatnimi ciśnieniami) przy pomocy urządzenia objętościowego BiPAP,
 • wspomaganie mięśni wydechowych, np. mechaniczna insuflacja-eksuflacja.

Budowa mięśnia

AUTORZY
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl