Redaktor naczelny poleca

Raport w numerze poświęcony jest nowoczesnej technologii fizykoterapeutycznej - terapii TECAR (określanej też jako: radiofrekwencja, terapia CRET, diatermia długofalowa lub oporowo-pojemnościowa).

Dział Ortopedia zawiera opis badania nad wpływem impulsowych pól magnetycznych (PEMF) na stan pacjentów po jednoprzedziałowej artroplastyce kolana. Obok artykuł porównujący charakterystykę mięśnia wielodzielnego lędźwi u osób z bólem dolnej części pleców i u osób zdrowych.

W Pediatrii badanie nad prostymi testami czynnościowymi, które mogą być pomocne w diagnostyce chłopców z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Towarzyszy mu tekst o fizjoterapii w neurorehabilitacji pediatrycznej, podkreślający wagę wczesnego rozpoczynania leczenia.

W Neurologii tekst poświęcony leczeniu bólu szyjnego odcinka kręgosłupa przy pomocy treningu ukierunkowanego na układ nerwowy. W tym samym dziale artykuł o metodzie treningu języka w chorobie Parkinsona, w której u 80% pacjentów na pewnym etapie choroby dochodzi do problemów z połykaniem.

W Sporcie tekst o koszykówce na wózku, opisujący specyfikę zawodników i najczęstszą patologię związaną z tą dyscypliną. Obok artykuł poświęcony zapobieganiu urazom sportowym u dzieci i młodzieży.

W Internie o badaniach nad skutecznością i bezpieczeństwem ćwiczeń u osób z wielochorobowością, czyli z dwiema lub więcej chorobami przewlekłymi. W Innych aspektach fizjoterapii przegląd systematyczny poświęcony kwestii opieki okołoporodowej nad kobietami z niepełnosprawnościami fizycznymi. Obok tekst wybitnego osteopaty Petera Levina. Stawia on tezę, że zdrowie – podobnie jak choroba – powstaje w wyniku dynamicznego procesu i opisuje warunki sprzyjające temu procesowi.

Życzę owocnej lektury!
Jerzy Bogiel
Redaktor prowadzący

Spis treści
Inne aspekty fizjoterapii
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
Raport
8/2022 Kup
Spis treści
Inne aspekty fizjoterapii
Interna
Sport
Neurologia
Pediatria
Ortopedia
Raport
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo