COVID-19 a zaburzenia snu

Wraz z rozwojem pandemii koronawirusa naukowcy z całego świata zaczęli prowadzić badania nad przebiegiem choroby, sposobami leczenia i zapobiegania oraz możliwymi krótko- i długoterminowymi powikłaniami.
Article Image

W wyniku dostępności odpowiednio dużej liczby danych możliwe było zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych, modelowania predykcyjnego oraz sztucznej inteligencji. Na podstawie badań stwierdzono olbrzymią różnorodność negatywnych oddziaływań koronawirusa na różne układy, w tym w szczególności na mózg.

Zauważono także, że pacjenci po przebyciu infekcji COVID-19  cierpieli na niewyjaśnioną bezsenność. Początkowo wyjaśnienia tej sytuacji poszukiwano w czynnikach stresogennych związanych z samym zachorowaniem oraz niepewnością finansową, problemami rodzinnymi i społecznymi, a także innymi obciążającymi czynnikami psychoemocjonalnymi.

Okazało się jednak, że natężenie stresu w niskim stopniu korelowało z zaburzeniami cyklu snu, co nie pozwalało na przyjęcie tej hipotezy jako wystarczającego wyjaśnienia obserwowanego zjawiska. Zaczęto poszukiwać innych przyczyn. Jedną z nich jest najprawdopodobniej nieprawidłowy poziom melatoniny. Wydaje się również, że melatonina może odgrywać jeszcze inną istotną rolę.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Chenga i wsp. osoby przyjmujące melatoninę były w istotnie niższym stopniu narażone na zgon z powodu COVID-19. Odkrycie to doprowadziło do zwiększonego zainteresowania suplementacją melatoniny w Stanach Zjednoczonych. Należy przy tym pamiętać, że melatonina jest hormonem o bardzo dużym znaczeniu dla modulowania funkcji układu odpornościowego.

Chcąc wspomóc odporność organizmu, należy prewencyjnie zadbać o właściwą higienę snu, która przyczynia się do wytworzenia właściwego poziomu melatoniny i normalizuje funkcje układu immunologicznego.

Bibliografia
  • Cheng F., Zhou Y., Wang F., Tang J., Nussinov R., & (2020). Artificial intelligence in COVID-19 drug repurposing, The Lancet Digital Health, 2(12), e667-e676.
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo