COVID-19 a zaburzenia snu

Wraz z rozwojem pandemii koronawirusa naukowcy z całego świata zaczęli prowadzić badania nad przebiegiem choroby, sposobami leczenia i zapobiegania oraz możliwymi krótko- i długoterminowymi powikłaniami.
Article Image

W wyniku dostępności odpowiednio dużej liczby danych możliwe było zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych, modelowania predykcyjnego oraz sztucznej inteligencji. Na podstawie badań stwierdzono olbrzymią różnorodność negatywnych oddziaływań koronawirusa na różne układy, w tym w szczególności na mózg.

Zauważono także, że pacjenci po przebyciu infekcji COVID-19  cierpieli na niewyjaśnioną bezsenność. Początkowo wyjaśnienia tej sytuacji poszukiwano w czynnikach stresogennych związanych z samym zachorowaniem oraz niepewnością finansową, problemami rodzinnymi i społecznymi, a także innymi obciążającymi czynnikami psychoemocjonalnymi.

Okazało się jednak, że natężenie stresu w niskim stopniu korelowało z zaburzeniami cyklu snu, co nie pozwalało na przyjęcie tej hipotezy jako wystarczającego wyjaśnienia obserwowanego zjawiska. Zaczęto poszukiwać innych przyczyn. Jedną z nich jest najprawdopodobniej nieprawidłowy poziom melatoniny. Wydaje się również, że melatonina może odgrywać jeszcze inną istotną rolę.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Chenga i wsp. osoby przyjmujące melatoninę były w istotnie niższym stopniu narażone na zgon z powodu COVID-19. Odkrycie to doprowadziło do zwiększonego zainteresowania suplementacją melatoniny w Stanach Zjednoczonych. Należy przy tym pamiętać, że melatonina jest hormonem o bardzo dużym znaczeniu dla modulowania funkcji układu odpornościowego.

Chcąc wspomóc odporność organizmu, należy prewencyjnie zadbać o właściwą higienę snu, która przyczynia się do wytworzenia właściwego poziomu melatoniny i normalizuje funkcje układu immunologicznego.

Bibliografia
  • Cheng F., Zhou Y., Wang F., Tang J., Nussinov R., & (2020). Artificial intelligence in COVID-19 drug repurposing, The Lancet Digital Health, 2(12), e667-e676.
Udostępnij
Oferty
Zobacz więcej
UK Logo
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Jeśli jesteś profesjonalistą, kliknij przycisk “Potwierdzam”, aby zapoznać się z treścią strony.
Nie potwierdzam
Potwierdzam
Przepraszamy, ale nasz serwis jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy na stronę Ktociewyleczy.pl